Kochać. Terapeutyczne ścieżki ku miłości - Wydawnictwo Fundament
Informujemy, ze od 1 do 30 sierpnia 2021 nasza księgarnia jest nieczynna. Po nasze ksiązki zapraszmy do Księgarni Terapeutycznej i GWP. Od 30 sierpnia zapraszamy ponownie.
Cena katalogowa: 69
Redakcja: Karolina Pniewska (red.naukowa), Magdalena Foland-Kugler (red.językowa)
Tłumaczenie: Iwa Magryta-Wojda, Barbara Suchańska, Dominika Jarzombkowska
Oprawa: miękka
Ilość stron: 464
Wymiary: 135 x 205 mm
OPIS I SPIS TREŚCI
OD AUTORA
RECENZJE

Szukanie prawdziwej miłości to podróż przekształcająca, jednak zakłóca ją cały szereg psychologicznych przeszkód. Kochać poszerza tradycyjny obszar psychoanalitycznej terapii par i bada metody terapeutycznego przepracowywania przeszkód na drodze do prawdziwej miłości.

Stawanie się tym, kim jesteśmy, to podróż nieodłącznie związana z relacjami. To poprzez zanurzenie się w trudnych i budzących strach tyglach, przekształcających jednak doświadczenia naszych intymnych relacji, odkrywamy swą prawdziwą naturę, stajemy się bardziej realni. W swojej książce Judith Pickering porównuje koncepcję stawania się w „O” Biona z miłością. Szuka ścieżek odchodzących od zamieszania związanego z byciem w relacji, a prowadzących bardziej do odkrywania prawdziwych relacji i stara się znaleźć lepsze drogi do bycia w związkach z innymi. Czyni to, zachęcając pary do cieszenia się rzeczywistą obecnością, człowieczeństwem, innością i wyjątkowością każdej osoby. Jednocześnie podaje w wątpliwość kierowanie do partnera oczekiwań podporządkowania się naszym oczekiwaniom, projekcjom, pragnieniom i powziętym z góry założeniom.

Pickering korzysta z materiału klinicznego, współczesnej psychoanalizy, wątków kulturowych zaczerpniętych ze świata mitologii i literatury oraz z bogactwa technik terapeutycznych dopasowanych do jej nowatorskiego podejścia do terapii par. Dzięki temu ”Kochać” będzie interesującą lekturą dla osób szkolących się w psychoanalizie, psychologii oraz terapii par i tych już praktykujących, a także dla wszystkich, którzy chcą być autentyczniejsi w swoich relacjach.

SPIS TREŚCI:

Czym jest miłość?  James S. Grotstein
Podziękowania

CZĘŚĆ I – KOCHAĆ

Preludium – zastrzelić albatrosa
Wprowadzenie: kwestia prawdziwej miłości?

Rozdział 1 – Wiele twarzy miłości
Rozdział 2 – Małżeństwo odmienności i altruizmu
Rozdział 3 – Relacje podmiotowe
Rozdział 4 – Zakochanie, egzogamiczna inicjacja

CZĘŚĆ II – ŚCIEŻKA MIŁOŚCI: ŚCIEŻKA PEŁNA PRZESZKÓD

Rozdział 5 – Lecząca miłość
Rozdział 6 – Niesamowite wybory miłości
Rozdział 7 – Zasłony projekcji
Rozdział 8 – Różne konfiguracje w relacjach
Rozdział 9 – Zazębiające się sceny: dręczące dziedzictwo
Rozdział 10 – Gabinet luster
Rozdział 11 – Narcyzm Echa
Rozdział 12 – Progi: Zamek Sinobrodego
Rozdział 13 – Nie odwracaj się: Orfeusz i Eurydyka

CZĘŚĆ III  – PRZEKSZTAŁCENIA W MIŁOŚCI

Rozdział 14 – Egzogamia: mariaż wszystkich miłości
Rozdział 15 – Obrazoburcza radość
Rozdział 16 – Laetitia, żywotność i miłość
Rozdział 17 – Alétheia: stawanie się w miłości

Bibliografia
Indeks

 

Ta książka opisuje leczenie miłością, które wyrasta z innych ważnych przedstawionych tu koncepcji – egzogamii, odmienności i intersubiektywności.
Szerokim tematem książki jest poszukiwanie prawdziwej miłości; psychologiczne przeszkody w odnajdowaniu i tworzeniu niosących spełnienie, egzogamicznych związków miłosnych; poszukiwanie terapeutycznych sposobów rozumienia i przekształcania licznych patologii i przeszkód na drodze do kochania.
Ścieżka, która wyprowadzi nas z cierpienia związanego z alienacją, doprowadzi do możliwości odkrycia, jak szukać i tworzyć ożywiające, autentyczne relacje, w których stopniowo usuwamy to wszystko, co blokuje nasz prawdziwy potencjał.
Niniejsza książka napisana jest z perspektywy klinicznej, ale wcale nie chcę chować się za kozetką. Poszukiwanie emocjonalnej prawdy i stawanie się w miłości dotyczy nas wszystkich: terapeutów par, psychoanalityków, psychoterapeutów, par i pojedynczych osób.
Chociaż duża część z tego, co piszę, opiera się na paradygmacie pracy z parami, podnoszone kwestie nie ograniczają się wyłącznie do długotrwałych relacji, ale mają zastosowanie w wielu formach miłosnych relacji .
Jako analityczce bliska mi jest idea filozofii jako praktycznego, duchowego i psychologicznego projektu, mającego na celu pokonanie przeszkód i odkrycie prawdy oraz życie i kochanie w pełni. Epikur stwierdził, że „filozofia jest bezużyteczna o ile nie wypędza cierpienia (pathos) z duszy” (za: Nussbaum).
Filozofka Martha Nussbaum uważa, że idea „praktycznej filozofii opartej na współczuciu – filozofii, która istnieje dla dobra istot ludzkich, po to aby odnosić się do ich najgłębszych potrzeb, konfrontować się z ich najpilniejszymi rozterkami oraz wydobywać ich z cierpienia i umożliwiać pełniejsze rozkwitanie, jest ‘porywająca”. Ja uważam tak samo.”

“Książka Judith Pickering jest całościowym, budzącym podziw, dopełniającym i pełnym erudycji opracowaniem najważniejszego tematu, jakiego kiedykolwiek doświadczamy i przed jakim stajemy.”

James S. Grotstein (1925-2015)- psychiatra, psychoanalityk. Badacz i popularyzator teorii Melanie Klein oraz Wilfreda Biona, autor licznych publikacji im poświęconych. “Czym jest miłość?”, wprowadzający tekst do książki Judith Pickering jest jedną z ostatnich jego publikacji. 

„To książka napisana z pasją. Judith Pickering rozumie istotę autentycznej miłości w relacji. Opracowuje kwestie jej fundamentalnych elementów – odmienności i empatii – odnosząc je do wielu rodzajów dynamiki w parach. Czerpie z głównych idei psychoanalizy, przeplatając je odniesieniami do filozofii, literatury, mitów, religii i innych dziedzin. Tworzy w ten sposób bogato tkany gobelin, który jest pełen erudycji a jednocześnie przystępny. Ta książka spodoba się wielu osobom: zarówno tym obeznanym z psychoanalizą jak i tym, którzy się nią nie zajmują”.

Mary Morgan, psychoanalityczka i psychoanalityczna terapeutka par, nauczycielka i superwizorka przez lata związana z Tavistock Relationships. Autorka podręcznika do psychoanalitycznej pracy z parami “Stan umysłu pary” oraz licznych artykułów. Prowadzi praktykę prywatną w Londynie, szkoli i superwizuje na całym świecie w tym w Polsce, honorowa członkini Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

„Judith Pickering opisuje uniwersalną pogoń za prawdziwą miłością, która, jeśli się ją znajdzie – jak pisze autorka – ma przekształcający wpływ na nasze odkrywanie prawdy o tym, kim jesteśmy. Z iście encyklopedycznym zacięciem Pickering bada wielorakie rozumienie miłości: w literaturze, także klasycznej, w mitologii i kulturze; skupia się jednak na perspektywie psychoanalitycznej, szczególnie tej reprezentowanej przez Wilfreda Biona.

Dzięki temu niniejsza książka staje się niezwykle bogatym i praktycznym przewodnikiem po teorii i praktyce pracy psychoanalitycznej z parami będącymi w bliskich związkach, w tych relacjach, w których przede wszystkim szukamy prawdziwej miłości”.

Stanley Ruszczynski, psychoanalityk i psychoanalityczny terapeuta par, nauczyciel i superwizor, autor licznych publikacji poświęconych pracy z parami oraz terapii indywidualnej. Aktualnie prowadzi praktykę prywatną w Londynie, wcześniej był związany z Kliniką Tavistock i Portman oraz  Tavistock Relationships. Od wielu lat jest zaangażowany w szkolenie i superwizowanie osób pracujących psychoanalitycznie z parami w Polsce, honorowy członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Wydajemy książki pomocne klinicznie
Oficyna Wydawnicza FUNDAMENT