Seks, więź i terapia pary - Wydawnictwo Fundament
Informujemy, ze od 1 do 30 sierpnia 2021 nasza księgarnia jest nieczynna. Po nasze ksiązki zapraszmy do Księgarni Terapeutycznej i GWP. Od 30 sierpnia zapraszamy ponownie.
Cena katalogowa: 48 zł
Redakcja: Magdalena Foland- Kugler (red.jęz.), Rafał Milewski (red.nauk.)
Tłumaczenie: Anna Choroszewicz, Tomasz Jurczyk, Gabriela Kondej, Rafał Łozowski, Klaudia Pączkowska, Anna Pietraszek, Agata Skupińska, Barbara Suchańska
Oprawa: miękka
Ilość stron: 359
Wymiary: 135 x 205 mm
OPIS I SPIS TREŚCI
OD AUTORA
RECENZJE

Unikalny na polskim rynku zbiór dwunastu esejów o seksualności par, napisany przez wybitnych, praktykujących psychoterapeutów londyńskiego Centrum Relacji Par – Tavistock Relationships (TR). Eseje dotykają różnorodnych problemów seksualnych, przeżywanych przez małżeństwa i pary. Autorzy szczegółowo opisują:
zaburzenia pożądania seksualnego (jego brak i utratę),
lęk przed stosunkiem,
seks w służbie zaburzonej więzi,
funkcje perwersji,
związki sadomasochistyczne.

Niektórzy z autorów dotykają aspektów rozwojowych seksualności takich jak np. seksualność i intymność wieku starszego.

Część z tekstów poświęconych jest konkretnym aspektom technicznym psychoterapii par z problemami seksualnymi np. różnym sposobom interpretowania problemów seksualnych, sposobom inicjowania rozmowy o seksualności, roli technik behawioralnych i możliwości łączenia ich z myśleniem psychoanalitycznym i pracą w przeniesieniu.

Artykuły są bogato ilustrowane przykładami z praktyki terapeutycznej autorów, jeden z tekstów stanowi całościowe, wyczerpujące studium przypadku psychoterapii pary, która utraciła pożądanie seksualne.


Spis treści

Przedmowa
Nota o autorach
Słowo wstępne – Peter Fonagy
Fakty życia: wprowadzenie – Christopher Clulow

Rozdział 1. Psychoanaliza i sekspertyza
Brett Kahr

Rozdział 2. Co rozumiemy przez słowo „seks”?
Warren Colman

Rozdział 3. Stosunki życiodajne a stosunki śmiercionośne
Francis Grier

Rozdział 4. Odrębne przywiązania i seksualna żywotność
Susie Orbach

Rozdział 5. Dynamika i zaburzenia pożądania seksualnego
Christopher Clulow i Maureen Boerma

Rozdział 6. Strach przed seksem oraz wymarzona rola terapeuty
Susanna Abse

Rozdział 7. Utrata pożądania i strach terapeuty
Sandy Rix i Avi Shmueli

Rozdział 8. Utrata pożądania – psychoseksualne studium przypadku
Laura Green i Jane Seymour

Rozdział 9. Władza versus miłość w związkach sadomasochistycznych
David Hewison

Rozdzial 10. Od lęku przed bliskością do perwersji
Mary Morgan i Judith Freedman

Rozdzial 11. Perwersja jako forma ochrony
Joanna Rosenthall

Rozdzial 12. Intymność i seksualność w starszym wieku
Andrew Balfour

Indeks

Christopher Clulow:  Wprowadzenie:

„Jebią ci życie mamcia z tatkiem…”

(Philip Larkin, 1971/2008 s. 118, przeł. Jacek Dehnel)

Co przez „fakty życia“ rozumieją profesjonalni psychoanalitycy? Czym zastępują historie o bocianie i o znajdowaniu dzieci w kapuście? Na ile użyteczne są owe opowieści i w jaki sposób pomagają tym z nas, którzy pracują z parami, wniknąć w ich trudności seksualne? Czy te historie istotnie mówią coś o seksie, czy też może – zgodnie z inwencją niektórych zawstydzonych rodziców – odwracają naszą uwagę od tego, co naprawdę chcielibyśmy wiedzieć o życiu seksualnym naszych pacjentów?

Pytania te uświadamiają nam, jak często w rozmowach o seksie uciekamy się do metafor i symboli. Zakłopotanie Larkina (por.motto) jest wielopłaszczyznowe. Przecież gdy mówimy o „jebaniu” w ujęciu psychoanalitycznym, nie mamy na myśli wyłącznie wzajemnego penetrowania się ciał, ale również zlewanie się umysłów i stanów emocjonalnych. A łączenie w całość ciał, umysłów i uczuć w czasie rozmów o seksie może być niełatwym zadaniem. Na przykład kiedy urolog ma przed sobą mężczyznę cierpiącego na problemy z erekcją, relacyjny aspekt jego problemów może być mu obojętny. Z kolei kiedy psychoterapeuta ma do czynienia z kobietą, której pożądanie wygasło, może pomijać biochemiczne podłoże jej trudności. Łączenie takich przeciwieństw jak: psyche i ciało, mężczyzna i kobieta, indywidualne i społeczne w celu stworzenia holistycznego rozumienia seksualnego doświadczenia wymaga pracy na różnych obszarach, składających się jednak w nierozerwalną całość.

Dla psychoterapeutów par seks jest nie dającą się uniknąć częścią zakresu ich obowiązków. Cechą definiującą małżeństwo i dojrzały związek jest bowiem seks, nawet jeżeli go nie ma. Seks przenika przez każde włókno relacji pary. Tworzy część tożsamości ich związku, określając granice wyłączności i stanowiąc przejaw intymności między partnerami. Jest on też warunkiem wstępnym narodzin dziecka. Poprzez seks partnerzy mają sposobność łączyć się ze sobą i wewnątrz siebie nie tylko fizycznie, ale również emocjonalnie, a także w najgłębszych obszarach swego bycia. Seks może ich także dzielić: doświadczają zdrady intymności, gdy jedno z nich nawiąże romans, lub gdy seks stanie się sztywny i zdepersonalizowany. Z którąkolwiek sytuacją mielibyśmy do czynienia, seks będzie zawsze sposobem komunikowania się, podobnie jak każde inne cielesne zbliżenie.

Niniejsza książka zajmuje się seksualnością w kontekście relacji par i psychoterapii. Przedstawia ona psychoanalityczną oraz psychodynamiczną perspektywę, gdzie zachowania, które kłopoczą partnerów na tyle mocno, że zaczynają oni szukać pomocy na zewnątrz – mogą być rozumiane. Pomijając kilka wyjątków, książka ta skupia się na parach heteroseksualnych lub – mówiąc bardziej precyzyjnie – na związkach mężczyzn i kobiet. Istotnym ograniczeniem tego opracowania jest nieobecność doświadczenia, które czerpałoby z terapii osób tej samej płci, co uniemożliwia test prawdziwości założenia autorów, o tym, że dynamika seksualności – patrząc z perspektywy psychoanalitycznej – jest podobna w związkach heteroseksualnych oraz w związkach lesbijskich, gejowskich czy biseksualnych.

[…]

      Lektura kolejnych rozdziałów tej książki wywołuje silne poczucie istnienia związków zachodzących między zachowaniem seksualnym a wzorcami przywiązania w parze. Każda część tego opracowania dostarcza perspektywy patrzenia na inny jego fragment, a wszystkie razem, niczym podwójna spirala, zdają się przeplatać drogę życia. Różne psychoanalityczne narracje mogą przydawać którejś z tych spiral większe znaczenie, jak też mogą się różnić w używanych obrazach wykorzystywanych do opowiedzenia głównej historii życia, ale pojawia się tutaj również pewne powinowactwo i spójność między tymi wszystkimi proponowanymi punktami widzenia. Jest to między innymi zasługa współautorów niniejszej książki. Nawiązywali oni do różnych mentorów w celu dostarczenia pewnej pojęciowej ramy przydatnej w rozumieniu trudności seksualnych par oraz przybliżenia nam swojej własnej pracy. Ale niezależnie od tego, czy to Freud, Jung, Klein czy Bowlby byli dlań prekursorami ich własnej terapeutycznej narracji, duch indywidualnej dociekliwości i ciekawości jest widoczny w podejściu każdego z nich. Taki stan rzeczy stworzył przestrzeń na badanie różnych aspektów seksu, miłości, nienawiści i władzy w sposób pozwalający faktom życia wyłonić się i odkryć je jako coś wyjątkowego i autentycznego dla każdej pary. Stworzył również płaszczyznę, która dostarczać może nowego rozumienia i inspirować terapeutyczną praktykę w przyszłości.

„…książka jest tak świetna, że zasługuje na miano najważniejszej psychoanalitycznej publikacji na temat seksualności zaburzonych par, jaka kiedykolwiek się ukazała”

Peter Fonagy, PhD, FBA
profesor psychoanalizy – Freud Memorial,
University College London

„Nareszcie… książka, na którą tyle czekaliśmy! Bogata kolekcja esejów Christophera Clulowa i innych wybitnych psychoanalityków pracujących z parami, przywraca seks brytyjskiej psychologii. Ten istny Tour de france znacząco rozwinie obszar terapii par, przemawiając także do specjalistów innych dziedzin zdrowia psychicznego. Te prowokujące i błyskotliwe eseje zajmą każdego czytelnika.”

Estela V. Welldon, MD, D.Sc
założycielka i honorowa przewodnicząca
Międzynarodowego Stowarzyszenia Psychoterapii Sądowej
autorka: Matka, madonna, dziwka

„Autorzy tego sezamu wiedzy psychoanalitycznej to badacze i klinicyści, opisujący seks z różnych punktów widzenia: od teorii więzi, psychologii rozwojowej, przez fizjologię, patologię i perwersję małżeńskiego seksu, aż po dynamikę seksualną w okresie starzenia się. Seks, więź i terapia pary stanowi pozycję, po którą każdy terapeuta pary i terapeuta psychoanalityczny powinien sięgnąć i która będzie wartościowym źródłem wiedzy przez kolejne lata.”

David E. Scharff, MD
dyrektor Międzynarodowego Instytutu Psychoterapii.
autor: The Sexual Relationship

Wydajemy książki pomocne klinicznie
Oficyna Wydawnicza FUNDAMENT