Magdalena Foland - Kugler - Wydawnictwo Fundament
Informujemy, ze od 1 do 30 sierpnia 2021 nasza księgarnia jest nieczynna. Po nasze ksiązki zapraszmy do Księgarni Terapeutycznej i GWP. Od 30 sierpnia zapraszamy ponownie.
Magdalena Foland – Kugler

Ukończyła polonistykę ze specjalnością językoznawczą na Uniwersytecie Warszawskim, na którym również uzyskała w roku 1978  tytuł doktora nauk humanistycznych. Po studiach zajmowała się pracą redakcyjną w miesięczniku “Poradnik Językowy” oraz  dydaktyką w Instytucie “Polonicum” na UW. Uczyła polskiego też w krajach  anglojęzycznych: w Szkocji (Glasgow University) i w USA (Indiana University). W ramach długoletniej współpracy z Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli kształciła nauczycieli języka polskiego wyjeżdżających na Wschód. Do nich właśnie adresowana jest jej książka “Uczymy polskiego na Wschodzie”, wydana przez CODN w 1999 roku. Oprócz tego podręcznika jest autorką trzech książek, w tym “Zwięzłej gramatyki polskiej dla cudzoziemców”, przetłumaczonej na 9 języków.

Dla naszej oficyny zredagowała:

  • Jurg Willi „Związek dwojga”,
  • Francis Grier „Edyp i para”,
  • Christpher Clulow „Seks więź i terapia pary”,
  • Louise Emanune i Elisabeth Bradley „Co się dzieje z tym dzieckiem”,
  • Mary Morgan „Stan umysłu pary”,
  • Frances Tustin “Bariery autystyczne u pacjentów neurotycznych” (publikacja w styczniu 2021)
  • Andrew Balfour, Christopher Clulow, Kate Thompson “Posłuchajmy pary. Nowe kierunki w terapii par i rodzin”
  • Judith Pickering “Kochać. Terapeutyczne ścieżki ku miłości”
Wydajemy książki pomocne klinicznie
Oficyna Wydawnicza FUNDAMENT