Diana Senator

Doktor psychologii i magister biotechnologii. Prowadzi zajęcia z psychologii klinicznej i rozwojowej na Uniwersytecie Warszawskim. Wiele lat pracowała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Poradni dla Dzieci z Autyzmem, a obecnie prowadzi własny ośrodek diagnostyczno-terapeutyczny. Interesuje się neuropsychologicznymi podstawami rozwoju, zaburzeniami rozwojowymi oraz teorią przywiązania. Jest autorem publikacji naukowych.  Szkoliła się w Centrum Anny Freud w zakresie teorii przywiązania.

Dla naszej oficyny tłumaczyła: Klasyfikację Diagnostyczną DC: 0-3R oraz redagowała DC:0-3 Opisy kliniczne do Klasyfikacji Diagnostycznej DC:0-3.

Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa z najwspanialszymi ludźmi minionych czasów
- Kartezjusz