Związek dwojga - Wydawnictwo Fundament
Informujemy, ze od 1 do 30 sierpnia 2021 nasza księgarnia jest nieczynna. Po nasze ksiązki zapraszmy do Księgarni Terapeutycznej i GWP. Od 30 sierpnia zapraszamy ponownie.
Cena katalogowa: 59 zł
Redakcja: Magdalena Foland- Kugler (red.jęz.), Rafał Milewski (red.nauk.)
Tłumaczenie: Maria Szwecow-Szewczyk
Oprawa: miękka
Ilość stron: 358
Wymiary: 135x205
OPIS I SPIS TREŚCI
OD AUTORA
RECENZJE

Swoim pierwszym ukazaniem się w roku 1975 “Związek dwojga” wywołał burzę w społeczeństwie. Wkrótce znalazł się na pierwszym miejscu listy bestsellerów, pozostawał w ciągłej sprzedaży i został rozprowadzony w łącznym nakładzie prawie trzystu tysięcy egzemplarzy. Przetłumaczony na dziesięć języków zajął miejsce wśród klasycznych pozycji psychologii i terapii par. Kolejne, gruntownie przemyślane edycje z 2002 i 2012 roku potwierdziły aktualność koncepcji zawartych w pierwszym wydaniu.

Co powoduje, że zawarty w nim sposób interpretacji konfliktów partnerskich cieszy się do dziś zainteresowaniem zarówno kobiet, jak i mężczyzn? Na czym polega trwały wkład “Związku dwojga” do zrozumienia konfliktów par? Najlepszych odpowiedzi udzieli sama książka.


Spis treści

Przedmowa do nowego wydania

 1. Przemiany społeczne od modelu małżeństwa do związków partnerskich
  i związków miłosnych
 2. Zasady funkcjonowania związków partnerskich
 3. Fazy małżeństwa jako szanse rozwoju
 4. Wprowadzenie do koncepcji koluzji
 5. Podstawowe wzorce nieświadomej wspólnej gry partnerów
 6. Nieświadoma wspólna gra partnerów (koluzja)
 7. Wybór partnera i rozpoczęcie koluzji
 8. Włączenie osób trzecich do konfliktu pary
 9. Psychosomatyczne choroby par
 10. Opis nowych modeli koluzji z roku 2002
 11. Od koluzji do koewolucji
 12. Perspektywy terapii

Krótkie wyjaśnienie niektórych terminów
Od Wydawcy
Wykaz literatury
Indeks

Z przedmowy:

“Nowe doświadczenia, jakie zebrałem od czasu pierwszego wydania Związku dwojga, przedstawiłem w szerszym zakresie w swoich innych książkach. Dotyczy to również koncepcji koluzji. Ważną zmianą było uzupełnienie czterech modeli koluzji o ich dalsze wzorce. Są to:
koluzja więzi,
koluzja miłości absolutnej
koluzja pożądania seksualnego.

W zasadzie można założyć istnienie nieograniczonej liczby modeli koluzji. Ich wspólną cechą jest wzajemne uwikłanie partnerów w kręgu interakcji, w których prze- biegu zarzucają sobie nawzajem: „Jestem taki/taka tylko dlatego, że ty jesteś taka/taki”. Ten krąg interakcji usprawiedliwia własne zachowanie i pozwala trzymać lęki pod kontrolą. Jednocześnie jednak silnie hamuje oboje partnerów i przeszkadza im w rozwoju osobistym i wewnętrznych zmianach. Każda próba zmiany tego błędnego koła jest przez partnera torpedowana.

Natomiast najważniejszą zmianą jest przejście od koluzji do koewolucji. Warunkiem rozwoju osobistego jest wolność wprowadzania zmian. Przepracowując koluzję, terapeuci nie koncentrują się na jej jałowym obiegu, ponieważ okazało się, że ujawnienie mechanizmu tego błędnego koła zachowań jest mało skuteczne terapeutycznie.

Z tego powodu skoncentrowaliśmy się później na procesie koewolucji, stawiając każdemu z pacjentów pytanie, jakie szanse rozwoju otwiera mu jego związek partnerski, a jakie wyklucza, i na czym polega jego następny krok rozwojowy. Koncepcja koluzji przyczynia się nadal do głębszego zrozumienia interakcji partnerów, jednakże. tylko wyłamanie się z koluzyjnego zamkniętego kręgu umożliwia partnerom zmiany.

W nowym wydaniu Związku dwojga kładę zdecydowanie silniejszy nacisk na szukanie dróg wyjścia z koluzji. Sądzę, że Czytelniczki i Czytelnicy mogą skorzystać z tego nowego wydania, nawet jeśli już mieli okazję zapoznać się z wcześniejszą wersją książki.

Sierpień 2011

Jürg Willi

Jürg Willi zyskał tą książką popularność nie tylko w środowisku psychologów, ale i wśród setek tysięcy czytelników, którzy do tej pory nie byli zainteresowani  psychologią. Związek dwojga jest klasyczną pozycją literatury dotyczącej problematyki par. W nowym wydaniu (które wkrótce oddamy do Państwa rąk) tematyka tej książki  została poszerzona i zaktualizowana.

Jak partnerzy wpływają na siebie nawzajem? W jaki sposób związki wspomagają osobisty rozwój partnerów, a w jaki go hamują? Jürg Willi  posługuje się  w tej książce cieszącą się ogólnym uznaniem koncepcją koluzji, czyli nieświadomie  uzgodnionej wspólnej gry (współzależności zachowań) partnerów.

Mimo głębokich zmian w  formie związków partnerskich również dzisiaj każdy człowiek przeżywa tęsknotę za poczuciem bezpieczeństwa i możliwością bezwarunkowego uzyskiwania pomocy.  Jednocześnie budzi się w nim lęk przed poddaniem się tej tęsknocie i utratą autonomii. Przeżywając taką ambiwalencję uczuć, szuka w koluzji idealnego rozwiązania. Ta wspólna gra dopuszcza spełnienie pragnień, jednocześnie umożliwiając kontrolowanie partnera. Jak  nieświadome tęsknoty wpływają na wybór partnera i jakie trudności i konflikty z nich wynikają – to centralny temat tej książki.

Książka  ta  wzbogaciła w sposób istotny nie tylko pracę specjalistów, ale i życie wielu par.

Psychologie heute (Psychologia dzisiaj) –  renomowane niemieckie czasopismo naukowe.

Wydajemy książki pomocne klinicznie
Oficyna Wydawnicza FUNDAMENT