Rytmy otchłani. Rozważania o wczesnych stanach umysłu - Wydawnictwo Fundament
Informujemy, ze od 1 do 30 sierpnia 2021 nasza księgarnia jest nieczynna. Po nasze ksiązki zapraszmy do Księgarni Terapeutycznej i GWP. Od 30 sierpnia zapraszamy ponownie.
Cena katalogowa: 65 zł
Redakcja: Jarosław Groth
Tłumaczenie:
Oprawa: Miękka
Ilość stron: 280
Wymiary: 205 x 135
OPIS I SPIS TREŚCI
OD AUTORA
RECENZJE

Z ogromną radością zapowiadamy książkę Lecha Kality “Rytmy otchłani. Rozważania o wczesnych stanach umysłu”. Jest to pierwsza w naszym wydawnictwie publikacja polskiego autora.

Od 21 kwietnia do 31 maja zniżka 10 zł dla członków Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, które objęły “Rytmy otchłani” swoim patronatem. W zamówieniu należy wpisać kod rabatowy, który został przesłany mailem przez towarzystwa. 

W swojej debiutanckiej książce Lech Kalita zaprasza nas w podróż do świata muzyki, sztuki i literatury byśmy podążając razem z nim tymi ścieżkami spróbowali odnaleźć nowe drogi dotarcia do naszych pacjentek i pacjentów. Autor koncentruje się na sposobach porozumienia z osobami, które nie komunikują się z nami za pomocą słów.

Książka Lecha Kality wpisuje się w nurt psychoanalitycznych rozważań nad niewerbalną komunikacją oraz niewypartym nieświadomym. Jak możemy badać ten obszar u naszych pacjentek i pacjentów? Autor proponuje min.sięgnięcie po narzędzia z warsztatu zawodowych muzyków i ćwiczenie tzw. “głębokiego słuchania” poprzez “medytacje dźwiękowe” (Rozdz. 3), skupianie się nie tyle na treści co na brzmieniu tego, co jest nam przekazywane. Kalita przenosi nas w swojej książce do świata pracy z ciałem, koncentracji na somatycznym przeniesieniu oraz do świata osób, które nie znajdują języka do opisywania swoich stanów psychicznych, do świata komunikacji psychotycznej.

SPIS TREŚCI:

Rozdział 1. Wprowadzenie. Inspiracja i twórczość
Rozdział 2. Wczesne stany umysłu. Perspektywypsychoanalityczne.
Rozdział 3. Głębokie słuchanie: poszukiwania na muzycznym krańcu dialogu terapeutycznego
Rozdział 4. O trudnościach komunikacyjnych i muzyce psychotycznych stanów umysłu
Rozdział 5. Kolor z innego wszechświata. O roli empatii wobec psychozy na tle twórczości i życia H.P. Lovecrafta
Rozdział 6. O roli ciała
Rozdział 7. Pulvis et umbra sumus

 

 

 

“[…] W pewnym sensie niniejsza książka stanowi zapis mojego rozwoju jako psychoterapeuty, czerpie bowiem zarówno z inspiracji fascynującymi dokonaniami psychoanalizy, jak i z buntu wobec niektórych dominujących poglądów. Jeśli dzieło, podobnie jak objaw psychopatologiczny, wyraża wewnętrzne konflikty twórcy, to czytelnik bez trudu odnajdzie źródła napięcia w przedstawionych treściach. Wśród swoich najczęstszych inspiracji wymieniam zarówno intrapsychicznie zorientowaną psychoanalizę post-Kleinistów, jak i ukierunkowaną relacyjnie i intersubiektywnie psychoanalizę amerykańską, co często prowadzi mnie na obrzeża obydwu nurtów. Co więcej, poruszam w książce tematy, w których trudno o jednoznaczną konkluzję: komunikacja pozaleksykalna, porozumiewanie się w psychozie, język ciała, „trauma bezkresu” wpisana w ludzkie przeżycia – w żadnym z tych zagadnień nie sposób wypowiadać się w sposób wolny od wewnętrznych sprzeczności i wątpliwości. Poszukując środków wyrazu odpowiednio oddających stan owego wewnętrznego napięcia, w wielu przypadkach odwołuję się do twórczości artystycznej, literatury i muzyki.

[…] Doświadczenia improwizacji muzycznej, nieuchwytnego zrozumienia między kilkoma wspólnie muzykującymi osobami, niejednokrotnie pomagały mi z dodatkowej perspektywy przyglądać się zjawiskom w trakcie sesji psychoterapii. Wspomnienie bokserskich sparringów okazywało się przydatne podczas próby zachowania zimnej krwi w trakcie emocjonalnych sztormów w gabinecie. Do źródeł inspiracji stojących za powstaniem tej książki pragnę zatem dodać wszystkie niezwiązane z psychoanalizą przedsięwzięcia, działania oraz lektury, które poszerzyły moją zdolność przeżywania uczuć i myślenia o uczuciach, a także wszystkie osoby, z którymi owe doświadczenia dzieliłem”.

Lech Kalita
Rozdział 1. Wprowadzenie. Inspiracja i twórczość

“Ogromne wrażenie robi erudycja i śmiałość Autora poruszającego się nierzadko po obrzeżach psychoanalizy, stawiającego pytania w miejsce pewników i formułującego intrygujące konceptualizacje, ilustrowane przemawiającym do wyobraźni materiałem klinicznym.

Lektura książki Lecha Kality była dla mnie wielowymiarowo inspirująca – jako psychoterapeuty starającego się lepiej rozumieć pacjentów, jako nauczyciela zainteresowanego kształceniem psychologów i terapeutów, jako entuzjasty trudnych do zaszufladkowania dzieł literackich i muzycznych, jak również jako sprawcy muzycznych konsonansów i dysonansów”.

                                               Jarosław Groth, redaktor naukowy książki

“Dla mnie jest to książka o relacji terapeutycznej i o cierpieniu psychotycznym. Ukazuje, w jak szerokim paśmie doświadczenia przebiega relacja terapeutyczna w której terapeuta jest zaangażowanym uczestnikiem i kieruje uwagę czytelnika na inne kanały komunikacji niż dialog werbalny, dając sugestie, jak w tym dialogu pozawerbalnym może on się odnaleźć i użyć go dla dobra pacjenta.

Polecam więc „Rytmy otchłani….” Lecha Kality profesjonalnym psychoterapeutom jak i uczestnikom szkoleń psychoterapeutycznych, niezależnie od ich orientacji teoretycznej, psychiatrom, pracownikom socjalnym i każdemu, kto jest wrażliwy na emocjonalny wymiar ludzkiej egzystencji.”

Janusz Kitrasiewicz
Całość recenzji Janusza Kitrasiewicza do przeczytania na naszym blogu

“Książka w interesujący i  spójny sposób łączy rozważania nad problemami klinicznymi z przeglądem teorii psychoanalitycznych i filozoficznych. Zawiera rzetelne i inspirujące studium psychozy.

Oryginalnym wątkiem jest opis rozwoju własnego warsztatu terapeutycznego gdzie autor nakreśla proces rozstawania się ze starymi autorytetami i nowe inspiracje płynące miedzy innymi z filozofii, literatury i muzyki. Poruszane przy tej okazji osobiste wątki odzwierciedlają doświadczenie wielu pokoleń analityków”.

Wojciech Hańbowski

Wydajemy książki pomocne klinicznie
Oficyna Wydawnicza FUNDAMENT