Psychoanalityczna terapia rodzic-niemowlę. Siła więzi - Wydawnictwo Fundament
Informujemy, ze od 1 do 30 sierpnia 2021 nasza księgarnia jest nieczynna. Po nasze ksiązki zapraszmy do Księgarni Terapeutycznej i GWP. Od 30 sierpnia zapraszamy ponownie.
Cena katalogowa: 69,00 zł
Redakcja: Katarzyna Kwaśny-Czehak
Tłumaczenie: Małgorzata Żerel
Oprawa: Miękka
Ilość stron: 402
Wymiary: 135 x 205 mm
OPIS I SPIS TREŚCI
OD AUTORA
RECENZJE

Ta pozycja to nieocenione narzędzie teoretyczne oraz zestaw instrukcji do prowadzenia praktyki klinicznej dla tych, którzy pracują w dynamicznie rozwijającej się dziedzinie psychoterapii rodzic–niemowlę.

Tak jak w poprzednim wydaniu, również w najnowszej wersji książki w kolejnych rozdziałach autorki oferują przejrzyste, wyczerpujące i uporządkowane opisy spotkań terapeutycznych, jednocześnie wyjaśniając powody interwencji, dając wskazówki i proponując metody pracy z mechanizmami obronnymi i oporem pacjentów, który pojawia się w procesie terapeutycznym.

Opisany w tej książce  model terapii rodzic – niemowlę  zakłada, że dziecko jest w niej aktywnym i twórczym partnerem. Skupia się na technikach, które takie zachowania stymulują, bazując na rosnącym obszarze badań w dziedzinach neonatologii i neurologii,  wskazujących, że nawet noworodki mają znacznie lepiej rozwinięte zdolności rozróżniania zachowań,  niż się wcześniej uważało.  Mają one wrodzoną wysoką wrażliwość i zdolność trafnego odczytywania emocji innych i reagowania na nie. Terapeutka ubiera uczucia dziecka w słowa, ale również ukazuje powiązania z emocjonalnym klimatem dzieciństwa rodzica.  Obserwując uważnie interakcje w trakcie sesji, terapeutka często odnosi się do tego, jak funkcjonuje para rodzicielska, co pozwala ukazać transgeneracyjny przekaz schematów, których rodzice mogą sobie nie uświadamiać.

ze Wstępu Joan Raphael-Leff

Polskie wydanie “Psychoanalitycznej terapii rodzic-niemowlę. Siła więzi” to owoc inicjatywy i współpracy z Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp z o.o. – Zespołem dr Lidii Popek oraz prezesem Marcinem Daniłem. Jesteśmy bardzo wdzięczni i dumni z tej współpracy!
Publikacja została dofinansowana ze środków Województwa Mazowieckiego.

SPIS TREŚCI:
Wstęp do wydania polskiego: Lidia Popek
Słowo wstępne: Joan Raphael-Leff
Przedmowa: Tessa Baradon
Autorki
Podziękowania
Glosariusz

CZĘŚĆ I – TEORIA PSYCHOANALITYCZNEJ PSYCHOTERAPII RODZIC–NIEMOWLĘ
Wstęp:  Angela Joyce

Rozdział 1
Relacja rodzic–niemowlę a zdrowie psychiczne niemowlęcia: Angela Joyce

Rozdział 2
Teoria psychoterapii psychoanalitycznej
rodzic–niemowlę: Tessa Brandon i Angela Joyce

Rozdział 3
Kontekst kliniczny i uczestnicy terapii: Tessa Baradon

Rozdział 4
Terapeutka i techniki terapeutyczne: Tessa Baradon i Angela Joyce

CZĘŚĆ II – PROCES TERAPEUTYCZNY
Wstęp: Tessa Baradon

Rozdział 5
Psychoterapia rodzic–niemowlę: Pierwszy kontakt
i początek terapii: Michela Biso

Rozdział 6
Faza środkowa: rozwinięcie i konsolidacja: Carol Broughton

Rozdział 7
Ojcowie: Tessa Baradon

Rozdział 8
Ryzyko w relacji rodzic–niemowlę: Tessa Baradon, Carol Broughton
Carol Broughton

Rozdział 9
Zakończenie psychoterapii rodzic–niemowlę:  Tessa Baradon (nowe opracowanie rozdziału autorstwa Judith Woodhead)

Rozdział 10
Grupowa psychoterapia rodzic–niemowlę: Jessica James

CZĘŚĆ III STUDIA PRZYPADKÓW

Wstęp: Tessa Baradon

Rozdział 11
Rola regulacyjna terapeutki w procesie odnajdywania
ojca w terapii rodzic–niemowlę: Angela Joyce

Rozdział 12
Poznawanie i bycie poznaną. Psychoterapia rodzic– niemowlę w obliczu poważnej psychopatologii matki:  Michela Biseo

Bibliografia
Indeks

“Ta książka jest o tym, jak tworzy się więź między rodzicami i dzieckiem, o tym, jak rodzice utwierdzają dziecko, a dziecko rodziców w poczuciu tej więzi, jak na różne sposoby deklarują: Jesteś mój! Jesteś moja! W drugim wydaniu przedmiotem zainteresowania pozostają główna relacja „ty i ja” oraz procesy „poznawania” siebie poprzez tę relację. Badania i doświadczenie kliniczne nagromadzone od czasu pierwszej publikacji książki w 2005 roku potwierdziły nasze przekonanie, że „przywiązanie” zasadza się na wzajemnej emocjonalnej przynależności i na odkrywaniu przez nią własnego osobistego idiomu (Bollas, 1987).

Stawanie się rodzicem, dopasowywanie się do tej roli w relacji z określonym dzieckiem jest bardzo zniuansowanym procesem. Odbywa się w określonej konstelacji rodzinnej matka–ojciec–dziecko, w określonym czasie, miej- scu i otoczeniu kulturowym. Zdarza się, że proces ten nie postępuje tak jak powinien, na jego drodze stają emocje, doświadczenia lub oczekiwania. Kiedy z jakiegokolwiek powodu coś zagraża tej więzi, dziecko i rodzic/rodzice natychmiast potrzebują pomocy, aby naprowadzić ich z powrotem na drogę wzajemnej miłości i przynależności. Ta konieczność wynika z tempa procesów rozwojowych dziecka, z faktu, że okna do interwencji w tym procesie bardzo szybko się zamykają, i z faktu, że rodzice cierpią, czując w głębi duszy, że zawodzą swoje dziecko. Coraz częściej zdarza się, że problemy rodziców są zauważane i są oni kierowani na terapię jeszcze przed narodzeniem dziecka, ponieważ znacznie więcej wiadomo na temat zagrożeń związanych ze stresem i lękiem w czasie cią- ży (Bergman i in., 2010; Pearson i in., 2012; Murray, 2009; Murray i in., 2014).

Rozpoczęcie pracy terapeutycznej już przed narodzeniem dziecka może stworzyć bardzo dobrą podstawę do jej kontynuacji po narodzinach.”

Z przedmowy Tessy Baradon

Drugie wydanie pracy Psychoanalityczna terapia rodzic – niemowlę. Siła więzi to książka niezwykła. Pięć Autorek, związanych z Centrum Anny Freud w Londynie, w oparciu o najnowszą wiedzę dotyczącą rozwoju i powstawania zaburzeń u dzieci, przedstawia istotę relacji rodzic – niemowlę oraz zasady terapii malutkich dzieci i ich matek i ojców.
Punktem odniesienia są zarówno teorie opisujące mechanizmy nieświadome, jak i realność interakcji; lekturę ułatwiają świetne przykłady kliniczne. Dowiadujemy się, że: „Relacja terapeutyczna jest uważana za podstawowy mechanizm zmiany”. To książka nie tylko dla profesjonalistów pracujących z rodzinami małych dzieci. Myślę, że mogą z niej czerpać także rodzice i osoby planujące rodzicielstwo.

Prof. dr hab. Katarzyna Schier, Wydział Psychologii UW, psychoanalityczka, psychoterapeutka dzieci i młodzieży, superwizorka. autorka wielu publikacji naukowych i klinicznych.

“Jest to wyjątkowa pozycja, ponieważ umożliwia nie tylko zapoznanie się z podstawami teoretycznymi Psychoanalitycznej Terapii Rodzic-Niemowlę, ale też pokazuje praktykę kliniczną, co niezwykle pomaga w bezpośredniej pracy z rodzicami i niemowlętami. Ogromną wartością tej książki jest przesunięcie uwagi psychoterapeuty, ale przede wszystkim rodziców na odczucia, potrzeby i przeżycia niemowlęcia”.

dr n.med Lidia Popek, psychiatra dzieci i młodzieży, kierowniczka Projektu Psychoterapii Rodzic-Niemowlę w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii

Wydajemy książki pomocne klinicznie
Oficyna Wydawnicza FUNDAMENT