Przejścia wewnętrzne - pomiędzy czuciem a myśleniem - Wydawnictwo Fundament
Informujemy, ze od 1 do 30 sierpnia 2021 nasza księgarnia jest nieczynna. Po nasze ksiązki zapraszmy do Księgarni Terapeutycznej i GWP. Od 30 sierpnia zapraszamy ponownie.
Cena katalogowa:
Redakcja: Elżbieta Sala-Hołubowicz, Kinga Kocjan
Tłumaczenie: z języka angielskiego: Magdalena Kaczorowska-Korzniakow
Oprawa: Twarda
Ilość stron: 232
Wymiary: 165 x 235 mm
OPIS I SPIS TREŚCI
OD AUTORA
RECENZJE

Przejścia wewnętrzne – pomiędzy czuciem a myśleniem to książka powstała z inicjatywy Elżbiety Sali-Hołubowicz i Kingi Kocjan, które chciały zbadać, w jaki sposób doświadczenie psychoanalityczne wyraża się w szeroko rozumianej twórczości środowiska terapeutów związanych z psychoanalitycznym myśleniem. Przeczuwały, że nie ogranicza się ono do pisania artykułów naukowych. Zadały więc koleżankom i kolegom po fachu pytanie: w jaki sposób psychoanaliza nas inspiruje?, jak o niej opowiadamy?, w obrębie jakich metafor poruszamy się, kiedy o niej myślimy? W odpowiedzi udało się im zgromadzić twórczość kilkudziesięciu klinicystów – twórczość, która daje się ubrać w słowa (w formie wiersza, eseju, komentarza), ale też taką, która woli język niewerbalny i wyraża się w zapisie nutowym, zdjęciu, rzeźbie, czy kolażu.

Dlaczego w niniejszej publikacji redaktorki nie ograniczyły się wyłącznie do tekstu?  – uprzedza pytanie czytelnika Elżbieta Sala-Hołubowicz, by za chwilę odpowiedzieć: “Pewnym wyjaśnieniem może być obserwacja Michaela Parsonsa podkreślającego potrzebę wyjścia poza język, tak, by obok rozumienia natury stanów umysłu możliwe było także uznanie znaczenia „stanów bycia”. Zwraca on uwagę na przekształcające możliwości sztuki. Dla Parsonsa akt twórczości jest aktem separacji”.

“Kiedy twórca jest twórczy? Kiedy twórczość jest możliwa, a kiedy
zahamowana?” – pyta Krzysztof Srebrny. „Ludzie są twórczy, gdy potrafią żyć!”.

Do kontaktu z tym życiem i twórczością na 232 stronach Przejść wewnętrznych zapraszają: E. Sala-Hołubowicz, K. Kocjan, M. Włodarczyk, K. Srebrny, E. Modzelewska-Kossowska, J. Cynkutis, T. Ogden, A. Gąsiorowska-Krawczyk, M. Wachowicz, M. Knapiński, W. Hańbowski, M. Deutschman, H. Rzońca, M. Gajowy, J. Jastrzębska, D. Sierpińska-Andreas, B. Puk, M. Maras, N. Kostrzewa, G. Słowińska, M. Tempska, L. Kalita, J. Rutkowska, K. Nawara, A. Świątek, K. Walczewski, E. Jeżowska-Charchut, K. Kutryb, K. Stefaniak, N.T., J. Nosowska, A. Foltanova, R. Molicka, A. Lisińska-Jarża, K. Widyna-Woch, K. Matuszko, E. Majerczyk-Papiorek, A. Hytroś-Kiwała.

 

Książka została wydana przez:

Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej

oraz Fundację Let’s Help Together z Krakowa

Niniejsza książka powstała dzięki współpracy Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej z Fundacją Let’s Help Together. Dziękujemy za zaufanie, wsparcie i pomoc na każdym etapie realizacji tej publikacji. Szczególne podziękowania kierujemy do autorów
a także osób, bez których ta publikacja nie ukazałaby się, do Zarządu Fundacji: Agnieszki Korsak oraz Sylwii Turzańskiej oraz do Zarządu PTPP w składzie: Anna Nowalińska-Samson, Wiesława Kampert-Kaźmierowska, Aleksandra Wrońska, Magdalena Bieniewicz-Wolak, Zbigniew Barszcz, Dagmara Dajnowska-Pełka, Ilona Sidło, Izabela Trybus. Dziękujemy także koleżankom i kolegom z Wydawnictwa PTPP, w szczególności
Justynie Świerczyńskiej i Krzysztofowi
Jaroszowi.

Redaktorki

Wydajemy książki pomocne klinicznie
Oficyna Wydawnicza FUNDAMENT