Metapsychologia Christophera Bollasa. Wprowadzenie - Wydawnictwo Fundament
Informujemy, ze od 1 do 30 sierpnia 2021 nasza księgarnia jest nieczynna. Po nasze ksiązki zapraszmy do Księgarni Terapeutycznej i GWP. Od 30 sierpnia zapraszamy ponownie.
Cena katalogowa:
Redakcja: Anna Czownicka
Tłumaczenie: Anna Czownicka
Oprawa: Miękka
Ilość stron: 178
Wymiary: 135 x 205 mm
OPIS I SPIS TREŚCI
OD AUTORA
RECENZJE
Metapsychologia Christophera Bollasa: wprowadzenie poświęcona jest analizie wkładu Bollasa do współczesnej psychoanalizy – wkładu, który ma niezwykle szeroki zasięg. Książka ma na celu zapoznanie z podstawami teorii umysłu Bollasa i ich objaśnienie; czyni to w sposób systematyczny, z uwzględnieniem wielu pytań, jakie zazwyczaj powstają w zetknięciu z jego pracą.
Kolejne rozdziały książki dotyczą takich tematów, jak receptywna nieświadomość, idiom, znane niepomyślane oraz implikacji metapsychologii Bollasa dla techniki swobodnych skojarzeń. Taka konstrukcja pozwala czytelnikowi zrozumieć niepowtarzalny psychoanalityczny język Bollasa, uchwycić pojęciowe elementy jego myślenia oraz wzajemne związki między nimi, a także docenić teoretyczną i kliniczną spójność jego myślenia.
Metapsychologia Christophera Bollasa: wprowadzenie jest pozycją użyteczną dla psychoanalityków, psychoterapeutów i doradców psychologicznych, jak również psychiatrów, psychologów i asystentów społecznych, którzy pragną zgłębić możliwość zastosowania myślenia psychoanalitycznego do własnej praktyki zawodowej. Ma wielką wartość dla osób kształcących się w tych dyscyplinach, a także uczestników studiów podyplomowych i naukowców zainteresowanych współczesną psychoanalizą.

 

SPIS TREŚCI:

Przedmowa – Vincenzo Bonaminio
Słowo wstępne
Podziękowania
Skróty
Wprowadzenie

 

Rozdział 1
Dualizmy psychiczne

 

Rozdział 2
Receptywna nieświadomość i psychiczna genera

 

Rozdział 3
Idiom

 

Rozdział 4
Znane niepomyślane

 

Rozdział 5
Relacje self

 

Rozdział 6
Charakter i wewnętrzne relacje

 

Rozdział 7
Obiekty sugestywne

 

Rozdział 8
Nieświadoma złożoność

 

Rozdział 9
Swobodne skojarzenia

 

Rozdział 10
Freudowska Para

 

Rozdział 11
Odrębne światy

 

Rozdział 12
Zintegrowana teoria

 

Dodatek
Bibliografia
Indeks

“Czytałam psychoanalityczne książki Bollasa w miarę, jak się ukazywały – Siły przeznaczenia: psychoanaliza a idiom ludzki (1989/2020), Being a Character: Psychoanalysis and Self Experience (1993), Cracking Up: the Work of Unconscious Experience (1995), The Mystery of Things (1999),
Hysteria (2000), Free Association (2002) i Freudowski Moment (2007/2023).

W późnych latach dziewięćdziesiątych,w trakcie mojego szkolenia klinicznego, miałam szczęście być u niego przez półtora roku w superwizji. Wcześniej miałam już doświadczenie superwizji u kilku analityków niezależnych, którzy dużo mnie nauczyli w zakresie pracy klinicznej; jednak uczenie się od Bollasa okazało się jedynym w swoim rodzaju i nieco miażdżącym doświadczeniem. Czułam, że tracę grunt pod nogami. Od samego początku było dla mnie jasne, że z takim podejściem nigdy się wcześniej nie zetknęłam, i czułam, że te intensywne, otwierające oczy sesje przekształcają moje rozumienie.

(…) W 2009 roku, zdając sobie sprawę, że miałam niepowtarzalną okazję i przywilej zanurzenia się w pracach Bollasa, i chcąc podzielić się swoim doświadczeniem związanym z tym rewolucyjnym psychoanalitycznym myślicielem, zorganizowałam szereg seminariów, które miały na celu
zapoznanie z jego metapsychologią i badanie jej podstaw. Od tamtej pory uczyłam wiele grup w Wielkiej Brytanii oraz Oslo, Tel Awiwie, Paryżu, Waszyngtonie, Nowym Jorku i Istambule.

Spotkałam się z inspirującym entuzjazmem dla jego pracy; uczestnikom seminariów jestem też ogromnie wdzięczna za to, że zawsze wymagali ode mnie pogłębienia i klaryfikacji mojego własnego rozumienia”.

Słowo wstępne, Sarah Nettleton

 

“Ten doskonały przewodnik Sary Nettleton po pracy Christophera Bollasa cechuje się dokładnością, dbałością o szczegóły i błyskotliwością. Klarowne wyjaśnienie jego głównych koncepcji – w tym receptywnej nieświadomości, psychicznej genery, idiomu, charakteru i znanego niepomyślanego – pozwala nam wniknąć głęboko w metapsychologię Bollasa. Ukazuje głębię i oryginalność jego myślenia, co nawet tym, którzy stykają się z tym po raz pierwszy, daje kompletną syntezę jego idei. Z przyjemnością polecam tę książkę jako «lekturę obowiązkową»!”

Sergio Eduardo Nick, vice-prezydent elekt,
International Psychoanalytical Association

 

„Sarah Nettleton zabiera nas w pogłębioną i fascynującą podróż po metapsychologii Christophera Bollasa, przedstawiając charakterystyczny model struktury i funkcjonowania umysłu, który Bollas rozwijał przez wiele lat. Podkreśla jego teoretyczny pluralizm i skupienie na ekspresji nieświadomości, pozwalając nam zrozumieć pojęcie „przekształcającego doświadczania self”. Jej książka jest ilustracją tego, jak praca Bollasa budzi własną kreatywność czytelnika, co poszerza wizję relacji między pacjentem a analitykiem”.

Silvia Flechner, była przewodnicząca,
Uruguayan Psychoanalytical Association

Wydajemy książki pomocne klinicznie
Oficyna Wydawnicza FUNDAMENT