Co się dzieje z tym dzieckiem? - Wydawnictwo Fundament
Informujemy, ze od 1 do 30 sierpnia 2021 nasza księgarnia jest nieczynna. Po nasze ksiązki zapraszmy do Księgarni Terapeutycznej i GWP. Od 30 sierpnia zapraszamy ponownie.
Cena katalogowa: 48 zł
Redakcja: Magdalena Foland- Kugler, Daria Majewska (red.jęz.), Rafał Milewski (red.nauk.)
Tłumaczenie: Sabina Grzymowicz, Karolina Pniewska
Oprawa: miękka
Ilość stron: 416
Wymiary: 135x205 mm
OPIS I SPIS TREŚCI
OD AUTORA
RECENZJE

Pierwsza na polskim rynku książka opisująca konkretne przykłady krótkoterminowej pracy psychoterapeutycznej z rodzinami niemowląt i dzieci poniżej piątego roku życia. Ukazuje rodziny skierowane do poradni psychologicznej z powodu rozmaitych problemów dzieci – od niemowlęcych kłopotów ze snem, karmieniem i płaczliwością poprzez lęki separacyjne, nadpobudliwość, agresję i napady wściekłości, fobie, rywalizację pomiędzy rodzeństwem u starszych dzieci, aż po objawy psychosomatyczne, takie jak egzemy, astma czy nietrzymanie moczu.

Brytyjskie terapeutki dziecięce, Louise Emanuel i Elizabeth Bradley, pokazują także czytelnikom paletę dramatów rodzicielskich – sytuacje separacji lub rozwodu, samotnego rodzicielstwa, śmierci lub niepełnosprawności rodzeństwa, depresji poporodowej. Delikatnie i bez oceniania opisują ich związek z kłopotami dzieci. Czytelnik towarzyszy rodzicom podczas sesji terapeutycznych, doświadcza ich zmiany od bezradności i poczucia, że ponieśli porażkę, do ulgi, zrozumienia zachowań swoich dzieci i nadziei. Autorki opierają się na podejściu terapeutycznym wypracowanym przez Tavistock Clinic w Londynie. Korzystają z teorii psychoanalitycznych oraz z wiedzy płynącej z obserwacji niemowląt.


SPIS TREŚCI:

CZĘŚĆ I TEORIA I PRAKTYKA

WCZESNY ROZWÓJ

Rozdział 1. Krótkoterminowa praca z rodzicami niemowląt
Isca Wittenberg

Rozdział 2.Wpływ obserwacji niemowląt na praktykę kliniczną w poradnictwie dla dzieci poniżej piątego roku życia
Lisa Miller

Rozdział 3. Psychoterapia niemowlę – rodzic: wkład Selmy Fraiberg do rozumienia przeszłości w teraźniejszości.
Juliet Hopkins

PÓŹNE DZIECIŃSTWO

Rozdział 4. Proces zmiany w pracy z rodzinami dzieci poniżej piątego roku życia.
Paul Barrows

Rozdział 5. Powolne odkrywanie w zdwojonym tempie. interwencje terapeutyczne w pracy z rodzicami małych dzieci.
Louise Emanuel

Rozdział 6. Zamierające serce: czyj to problem? Praca z rodzinami dzieci poniżej piątego roku życia w gabinecie lekarskim.
Beverly Tydeman i Janine Sternberg

CZĘŚĆ II. TYPOWE PROBLEMY DZIECI PONIŻEJ PIĄTEGO ROKU ŻYCIA I PRACA Z NIMI.

ZACHOWANIA TRUDNE I DESTRUKCYJNE

Rozdział 7. Złość między dziećmi a rodzicami – możliwości pomocy psychologicznej.
Lisa Miller

Rozdział 8. Lęk i zachowania destrukcyjne. wpływ nieleczonej depresji poporodowej matki na niemowlęta i małe dzieci.
Louise Emanuel

Rozdział 9. Tam, gdzie żyją dzikie stwory: wybuchy złości i problemy z zachowaniem chłopców poniżej piątego roku życia.
Cathy Urwin

PARA RODZICIELSKA I WĄTKI EDYPALNE

Rozdział 10. Rozpoznawanie „duchów” z dziecinnego pokoju: znaczenie pary rodzicielskiej
Paul Barrows

Rozdział 11. Ojciec „obecny i nieobecny”: koncepcja „zjednoczonej pary” w rodzinach o niestabilnej relacji między rodzicami.
Louise Emanuel

Rozdział 12. Problemy edypalne w rodzinach dzieci poniżej piątego roku życia; tworzenie przestrzeni do myślenia.
Michi Gurion

SEPARACJA I STRATA: ODSTAWIENIE OD PIERSI I ROZWÓJ

Rozdział 13. Pomiędzy obecnością a nieobecnością: lęki separacyjne w pierwszych latach życia.
Meira Likierman

Rozdział 14. Problemy ze spaniem i jedzeniem: dostrojenie i próba bycia odrębnym.
Dilys Daws

Rozdział 15. Utrzymywanie równowagi: życie i śmierć we wczesnym dzieciństwie.
Elizabeth Bradley

Słownik

Bibliografia

Indeks

“The Under Fives Service wraz z seminarium The Infant Mental Health Workshop przez ostatnie dwadzieścia lat były prowadzone jako specjalistyczne usługi kliniczne w ramach Child and Family Departament w Tavistock Clinic. Wyrosły z zainteresowania obserwacją niemowląt i małych dzieci oraz jej klinicznym zastosowaniem w pracy psychoanalitycznej z rodzinami posiadającymi niemowlęta i dzieci do piątego roku życia. Książka ta jest próbą opisu rozwoju modelu pracy klinicznej przez specjalistów świadczących te usługi i przez praktyków, którzy wprowadzali ten model w innych placówkach. Stanowi zbiór napisanych przez nich artykułów opublikowanych wcześniej w literaturze fachowej lub prezentowanych w formie wystąpień na konferencjach.

Zakres materiału klinicznego, pomysłów na techniki, czas trwania i częstotliwość interwencji oraz rozumienia teoretycznego jest bogaty i rozległy. Ta różnorodność przenika również styl, jakim posługują się piszący artykuły. Autorzy różnią się w preferencjach teoretycznych i klinicznych w swej pracy. Czynnik wspólny – setting i ogólna rama koncepcyjna modelu – zostały opisane we Wstępie.

Rozdziały w części pierwszej „Teoria i praktyka” obejmują kwestię rozwoju modelu, są wsparte ilustracjami klinicznymi.

Część druga koncentruje się na często pojawiających się problemach, w pracy z dziećmi do piątego roku życia: rozumienie zachowania prowokacyjnego i destrukcyjnego; praca z rodzicami; radzenie sobie z separacją, odstawieniem od piersi, stratą.”

 

 

 

Niniejszy tom jest zwieńczeniem ponad dwudziestoletniej pracy terapeutycznej z rodzinami, prowadzonej w Poradni dla Dzieci Poniżej Piątego Roku Życia w Tavistock Clinic. Znajdujemy tu szczegółowo opisany proces dochodzenia w trakcie konsultacji do rozumienia komunikacji i zachowania dzieci oraz dynamiki relacji rodzinnych. Poszczególne rozdziały książki napisane są w barwny i przystępny sposób. Poruszane są w nich problemy często przewijające się w pracy z małymi dziećmi, takie jak: zachowania destrukcyjne, napady złości, trudności z separacją i snem, problemy w relacji rodziców. Książka pod redakcją Louise Emanuel i Elizabeth Bradley to cenna lektura dla wszystkich specjalistów zajmujących się niemowlętami i małymi dziećmi, poszukujących lepszego zrozumienia techniki, teorii i obserwacji stojących za podejściem psychodynamicznym stosowanym w pracy z dziećmi poniżej piątego roku życia.

Margot Waddell, psychoterapeutka dzieci i młodzieży w Tavistock Clinic

Ten bogaty zbiór artykułów poświęcony jest pracy Poradni dla Dzieci Poniżej Piątego Roku Życia w Tavistock Clinic. Możemy się z niego dowiedzieć o potrzebach i możliwościach interwencji terapeutycznych skierowanych do rodzin. Dzięki wielopoziomowemu podejściu – zarówno do teorii, jak i do świadczonych usług oraz praktyki klinicznej w pracy z niemowlętami, małymi dziećmi oraz dziećmi w wieku przedszkolnym i z ich rodzicami (jako dorosłymi, ale także jako osobami będącymi kiedyś dziećmi) – książkę tę można czytać z różnych perspektyw i powinna ona stać się lekturą dla wszystkich specjalistów zajmujących się pierwszymi latami życia.

Penelope Leach, autorka Your Baby and Child and Children First.

Książka bardzo wiarygodnie opisuje interwencje terapeutyczne skierowane do rodzin i będzie nieocenionym źródłem wiedzy dla profesjonalistów zajmujących się pracą kliniczną lub środowiskową. Każdy ze współautorów przytacza bogaty materiał wynikający z opisu przypadków ilustrujących złożoność terapii krótkoterminowej z rodzinami małych dzieci, których niepokój manifestuje się w postaci różnych omówionych tu problemów. Autorzy, doświadczeni klinicyści, wspierają rodziny, otwierając przestrzeń do analizy i namysłu nad sytuacją. Dla swoich pacjentów są dostępni emocjonalnie i wytrzymują wpływ potężnych sił psychicznych, co równocześnie modeluje podobne postawy zgłaszających się do nich rodziców.

profesor Jean Raphael-Leff, psychoanalityczka

Wydajemy książki pomocne klinicznie
Oficyna Wydawnicza FUNDAMENT