Archiwa: polecamy - Wydawnictwo Fundament
Informujemy, ze od 1 do 30 sierpnia 2021 nasza księgarnia jest nieczynna. Po nasze ksiązki zapraszmy do Księgarni Terapeutycznej i GWP. Od 30 sierpnia zapraszamy ponownie.

Przejścia wewnętrzne – pomiędzy czuciem a myśleniem

Przejścia wewnętrzne – pomiędzy czuciem a myśleniem to książka powstała z inicjatywy Elżbiety Sali-Hołubowicz i Kingi Kocjan, które chciały zbadać, w jaki sposób doświadczenie psychoanalityczne wyraża się w szeroko rozumianej twórczości środowiska terapeutów związanych z psychoanalitycznym myśleniem. Przeczuwały, że nie ogranicza się ono do pisania artykułów naukowych. Zadały więc koleżankom i kolegom po fachu pytanie: w jaki sposób psychoanaliza nas inspiruje?, jak o niej opowiadamy?, w obrębie jakich metafor poruszamy się, kiedy o niej myślimy? W odpowiedzi udało się im zgromadzić twórczość kilkudziesięciu klinicystów – twórczość, która daje się ubrać w słowa (w formie wiersza, eseju, komentarza), ale też taką, która woli język niewerbalny i wyraża się w zapisie nutowym, zdjęciu, rzeźbie, czy kolażu.

Dlaczego w niniejszej publikacji redaktorki nie ograniczyły się wyłącznie do tekstu?  – uprzedza pytanie czytelnika Elżbieta Sala-Hołubowicz, by za chwilę odpowiedzieć: “Pewnym wyjaśnieniem może być obserwacja Michaela Parsonsa podkreślającego potrzebę wyjścia poza język, tak, by obok rozumienia natury stanów umysłu możliwe było także uznanie znaczenia „stanów bycia”. Zwraca on uwagę na przekształcające możliwości sztuki. Dla Parsonsa akt twórczości jest aktem separacji”.

“Kiedy twórca jest twórczy? Kiedy twórczość jest możliwa, a kiedy
zahamowana?” – pyta Krzysztof Srebrny. „Ludzie są twórczy, gdy potrafią żyć!”.

Do kontaktu z tym życiem i twórczością na 232 stronach Przejść wewnętrznych zapraszają: E. Sala-Hołubowicz, K. Kocjan, M. Włodarczyk, K. Srebrny, E. Modzelewska-Kossowska, J. Cynkutis, T. Ogden, A. Gąsiorowska-Krawczyk, M. Wachowicz, M. Knapiński, W. Hańbowski, M. Deutschman, H. Rzońca, M. Gajowy, J. Jastrzębska, D. Sierpińska-Andreas, B. Puk, M. Maras, N. Kostrzewa, G. Słowińska, M. Tempska, L. Kalita, J. Rutkowska, K. Nawara, A. Świątek, K. Walczewski, E. Jeżowska-Charchut, K. Kutryb, K. Stefaniak, N.T., J. Nosowska, A. Foltanova, R. Molicka, A. Lisińska-Jarża, K. Widyna-Woch, K. Matuszko, E. Majerczyk-Papiorek, A. Hytroś-Kiwała.

 

Książka została wydana przez:

Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej

oraz Fundację Let’s Help Together z Krakowa

Metapsychologia Christophera Bollasa. Wprowadzenie

Metapsychologia Christophera Bollasa: wprowadzenie poświęcona jest analizie wkładu Bollasa do współczesnej psychoanalizy – wkładu, który ma niezwykle szeroki zasięg. Książka ma na celu zapoznanie z podstawami teorii umysłu Bollasa i ich objaśnienie; czyni to w sposób systematyczny, z uwzględnieniem wielu pytań, jakie zazwyczaj powstają w zetknięciu z jego pracą.
Kolejne rozdziały książki dotyczą takich tematów, jak receptywna nieświadomość, idiom, znane niepomyślane oraz implikacji metapsychologii Bollasa dla techniki swobodnych skojarzeń. Taka konstrukcja pozwala czytelnikowi zrozumieć niepowtarzalny psychoanalityczny język Bollasa, uchwycić pojęciowe elementy jego myślenia oraz wzajemne związki między nimi, a także docenić teoretyczną i kliniczną spójność jego myślenia.
Metapsychologia Christophera Bollasa: wprowadzenie jest pozycją użyteczną dla psychoanalityków, psychoterapeutów i doradców psychologicznych, jak również psychiatrów, psychologów i asystentów społecznych, którzy pragną zgłębić możliwość zastosowania myślenia psychoanalitycznego do własnej praktyki zawodowej. Ma wielką wartość dla osób kształcących się w tych dyscyplinach, a także uczestników studiów podyplomowych i naukowców zainteresowanych współczesną psychoanalizą.

 

SPIS TREŚCI:

Przedmowa – Vincenzo Bonaminio
Słowo wstępne
Podziękowania
Skróty
Wprowadzenie

 

Rozdział 1
Dualizmy psychiczne

 

Rozdział 2
Receptywna nieświadomość i psychiczna genera

 

Rozdział 3
Idiom

 

Rozdział 4
Znane niepomyślane

 

Rozdział 5
Relacje self

 

Rozdział 6
Charakter i wewnętrzne relacje

 

Rozdział 7
Obiekty sugestywne

 

Rozdział 8
Nieświadoma złożoność

 

Rozdział 9
Swobodne skojarzenia

 

Rozdział 10
Freudowska Para

 

Rozdział 11
Odrębne światy

 

Rozdział 12
Zintegrowana teoria

 

Dodatek
Bibliografia
Indeks

Psychoanalityczna terapia rodzic-niemowlę. Siła więzi

Ta pozycja to nieocenione narzędzie teoretyczne oraz zestaw instrukcji do prowadzenia praktyki klinicznej dla tych, którzy pracują w dynamicznie rozwijającej się dziedzinie psychoterapii rodzic–niemowlę.

Tak jak w poprzednim wydaniu, również w najnowszej wersji książki w kolejnych rozdziałach autorki oferują przejrzyste, wyczerpujące i uporządkowane opisy spotkań terapeutycznych, jednocześnie wyjaśniając powody interwencji, dając wskazówki i proponując metody pracy z mechanizmami obronnymi i oporem pacjentów, który pojawia się w procesie terapeutycznym.

Opisany w tej książce  model terapii rodzic – niemowlę  zakłada, że dziecko jest w niej aktywnym i twórczym partnerem. Skupia się na technikach, które takie zachowania stymulują, bazując na rosnącym obszarze badań w dziedzinach neonatologii i neurologii,  wskazujących, że nawet noworodki mają znacznie lepiej rozwinięte zdolności rozróżniania zachowań,  niż się wcześniej uważało.  Mają one wrodzoną wysoką wrażliwość i zdolność trafnego odczytywania emocji innych i reagowania na nie. Terapeutka ubiera uczucia dziecka w słowa, ale również ukazuje powiązania z emocjonalnym klimatem dzieciństwa rodzica.  Obserwując uważnie interakcje w trakcie sesji, terapeutka często odnosi się do tego, jak funkcjonuje para rodzicielska, co pozwala ukazać transgeneracyjny przekaz schematów, których rodzice mogą sobie nie uświadamiać.

ze Wstępu Joan Raphael-Leff

Polskie wydanie “Psychoanalitycznej terapii rodzic-niemowlę. Siła więzi” to owoc inicjatywy i współpracy z Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp z o.o. – Zespołem dr Lidii Popek oraz prezesem Marcinem Daniłem. Jesteśmy bardzo wdzięczni i dumni z tej współpracy!
Publikacja została dofinansowana ze środków Województwa Mazowieckiego.

SPIS TREŚCI:
Wstęp do wydania polskiego: Lidia Popek
Słowo wstępne: Joan Raphael-Leff
Przedmowa: Tessa Baradon
Autorki
Podziękowania
Glosariusz

CZĘŚĆ I – TEORIA PSYCHOANALITYCZNEJ PSYCHOTERAPII RODZIC–NIEMOWLĘ
Wstęp:  Angela Joyce

Rozdział 1
Relacja rodzic–niemowlę a zdrowie psychiczne niemowlęcia: Angela Joyce

Rozdział 2
Teoria psychoterapii psychoanalitycznej
rodzic–niemowlę: Tessa Brandon i Angela Joyce

Rozdział 3
Kontekst kliniczny i uczestnicy terapii: Tessa Baradon

Rozdział 4
Terapeutka i techniki terapeutyczne: Tessa Baradon i Angela Joyce

CZĘŚĆ II – PROCES TERAPEUTYCZNY
Wstęp: Tessa Baradon

Rozdział 5
Psychoterapia rodzic–niemowlę: Pierwszy kontakt
i początek terapii: Michela Biso

Rozdział 6
Faza środkowa: rozwinięcie i konsolidacja: Carol Broughton

Rozdział 7
Ojcowie: Tessa Baradon

Rozdział 8
Ryzyko w relacji rodzic–niemowlę: Tessa Baradon, Carol Broughton
Carol Broughton

Rozdział 9
Zakończenie psychoterapii rodzic–niemowlę:  Tessa Baradon (nowe opracowanie rozdziału autorstwa Judith Woodhead)

Rozdział 10
Grupowa psychoterapia rodzic–niemowlę: Jessica James

CZĘŚĆ III STUDIA PRZYPADKÓW

Wstęp: Tessa Baradon

Rozdział 11
Rola regulacyjna terapeutki w procesie odnajdywania
ojca w terapii rodzic–niemowlę: Angela Joyce

Rozdział 12
Poznawanie i bycie poznaną. Psychoterapia rodzic– niemowlę w obliczu poważnej psychopatologii matki:  Michela Biseo

Bibliografia
Indeks

Kochać. Terapeutyczne ścieżki ku miłości

Szukanie prawdziwej miłości to podróż przekształcająca, jednak zakłóca ją cały szereg psychologicznych przeszkód. Kochać poszerza tradycyjny obszar psychoanalitycznej terapii par i bada metody terapeutycznego przepracowywania przeszkód na drodze do prawdziwej miłości.

Stawanie się tym, kim jesteśmy, to podróż nieodłącznie związana z relacjami. To poprzez zanurzenie się w trudnych i budzących strach tyglach, przekształcających jednak doświadczenia naszych intymnych relacji, odkrywamy swą prawdziwą naturę, stajemy się bardziej realni. W swojej książce Judith Pickering porównuje koncepcję stawania się w „O” Biona z miłością. Szuka ścieżek odchodzących od zamieszania związanego z byciem w relacji, a prowadzących bardziej do odkrywania prawdziwych relacji i stara się znaleźć lepsze drogi do bycia w związkach z innymi. Czyni to, zachęcając pary do cieszenia się rzeczywistą obecnością, człowieczeństwem, innością i wyjątkowością każdej osoby. Jednocześnie podaje w wątpliwość kierowanie do partnera oczekiwań podporządkowania się naszym oczekiwaniom, projekcjom, pragnieniom i powziętym z góry założeniom.

Pickering korzysta z materiału klinicznego, współczesnej psychoanalizy, wątków kulturowych zaczerpniętych ze świata mitologii i literatury oraz z bogactwa technik terapeutycznych dopasowanych do jej nowatorskiego podejścia do terapii par. Dzięki temu ”Kochać” będzie interesującą lekturą dla osób szkolących się w psychoanalizie, psychologii oraz terapii par i tych już praktykujących, a także dla wszystkich, którzy chcą być autentyczniejsi w swoich relacjach.

SPIS TREŚCI:

Czym jest miłość?  James S. Grotstein
Podziękowania

CZĘŚĆ I – KOCHAĆ

Preludium – zastrzelić albatrosa
Wprowadzenie: kwestia prawdziwej miłości?

Rozdział 1 – Wiele twarzy miłości
Rozdział 2 – Małżeństwo odmienności i altruizmu
Rozdział 3 – Relacje podmiotowe
Rozdział 4 – Zakochanie, egzogamiczna inicjacja

CZĘŚĆ II – ŚCIEŻKA MIŁOŚCI: ŚCIEŻKA PEŁNA PRZESZKÓD

Rozdział 5 – Lecząca miłość
Rozdział 6 – Niesamowite wybory miłości
Rozdział 7 – Zasłony projekcji
Rozdział 8 – Różne konfiguracje w relacjach
Rozdział 9 – Zazębiające się sceny: dręczące dziedzictwo
Rozdział 10 – Gabinet luster
Rozdział 11 – Narcyzm Echa
Rozdział 12 – Progi: Zamek Sinobrodego
Rozdział 13 – Nie odwracaj się: Orfeusz i Eurydyka

CZĘŚĆ III  – PRZEKSZTAŁCENIA W MIŁOŚCI

Rozdział 14 – Egzogamia: mariaż wszystkich miłości
Rozdział 15 – Obrazoburcza radość
Rozdział 16 – Laetitia, żywotność i miłość
Rozdział 17 – Alétheia: stawanie się w miłości

Bibliografia
Indeks

 

Freudowski Moment

“Freudowski Moment” już w przedsprzedaży!
Do 3 sierpnia 2023 zbieramy zamówienia i sprzedajemy książkę w promocyjnej cenie 50 zł. W promocyjnej cenie sprzedajemy też Niezbadane rejony życia psychicznego. Wyprawy Wilfreda Biona i Donalda Meltzera oraz Rytmy otchłani. Rozważania o wczesnych stanach umysłu
Wysyłka: 1-4 sierpnia – zapraszamy!

Freudowski Moment to hołd złożony przez Christophera Bollasa epokowemu dokonaniu Freuda, jakim było zrozumienie istoty i znaczenia nieświadomego życia człowieka, a zarazem sformułowanie metody leczenia opartej na głębokiej nieświadomej komunikacji między pacjentem a psychoanalitykiem.

Bollas sięga do tej części teorii nieświadomości, która w oryginalnej Freudowskiej teorii nie została rozwinięta – teorii niewypartej nieświadomości – i w inspirujący i sugestywny sposób pokazuje Czytelnikowi nieskończone bogactwo i twórczy charakter nieświadomego spostrzegania, opracowywania doświadczenia i komunikowania w codziennym życiu jednostki ludzkiej. Znajduje to szczególne zastosowanie w leczeniu psychoanalitycznym, w którym pacjent i analityk, głęboko zanurzeni w nieświadomym procesie, nie tylko odkrywają wyparte konflikty osoby analizowanej, lecz przede wszystkim dają głos jej niepowtarzalnemu idiomowi jako jednostki ludzkiej.

Anna Czownicka, psychoanalityczka, tłumaczka i redaktorka książki

SPIS TREŚCI:

Podziękowania
O autorach
Przedmowa  André Green
Uwagi na temat francuskiego wydania The Freudian Moment Ana de Staal
Wprowadzenie
Rozdział 1: Psychiczne przekształcenia.
Rozdział 2: Artykulacje nieświadomości
Rozdział 3: Identyfikacja percepcyjna
Rozdział 4: Czym jest teoria?
Rozdział 5: O interpretacji przeniesienia jako oporze przed swobodnymi skojarzeniami
Bibliografia

Posłuchajmy pary. Nowe kierunki w terapii par i rodzin

Oddajemy w Państwa ręce psychoanalityczny przewodnik po życiu rodziny, w którym terapeuci pracujący w Tavistock Relationships opisują nowe metody skutecznego wspierania par na różnych etapach ich rozwoju.

 • Pokazują nam, jak pracują podczas: grupowej terapii par, jak wygląda terapia pary w leczeniu depresji, a jak terapia psychoseksualna.
 • Dostajemy wgląd w terapię pary rodziców adopcyjnych, a także terapię pary osób z demencją i wiele innych.
 • Każda z omawianych metod jest bogato ilustrowana inspirującymi fragmentami psychoterapii związków hetero i homoseksualnych.

Publikację wydano z okazji 70-lecia Tavistock Relationships, ośrodka, który  powstał w odpowiedzi na kryzys relacji rodzinnych po II Wojnie Światowej. W związku z niepokojami ostatnich lat, pary i rodziny coraz częściej zgłaszają się do gabinetów psychoterapii chcąc od innej strony i w pogłębiony sposób zaangażować się w pracę nad swoją relacją – jednym z fundamentalnych obszarów życia.

SPIS TREŚCI
Każdemu rozdziałowi towarzyszy komentarz, zapraszamy do zapoznania się ze spisem treści:

 1. Bycie parą. Perspektywy psychoanalityczne
  Andrew Balfour, Mary Morgan
  Komentarz do rozdziału 1 – David Hewison
 2. Gdy w parze pojawia się dziecko
  Christopher Clulow
  Komentarz do rozdziału 2 – Marguerite Reid
 3. Wspólna adopcja
  Julie Humphries, Krisztina Glausius
  Komentarz do rozdziału– John Simmonds
 4. Praca z parami w grupie
  Lucy Draper
  Komentarz do rozdziału 4 – Philip A.Cowan i Carolyn Pape Cowan
 5. Porozmawiajmy o seksie
  Marian O’Connor
  Komentarz do rozdziału 5 – Janice Holler
 6. Zastosowanie terapii pary w leczeniu depresji
  Kate Thompson
  Komentarz do rozdziału 6 – Jeremy Holmes
 7. Terapia pary oparta na mentalizacji
  Viveka Nyberg, Leezah Hertzmann
  Komentarz do rozdziału 7 – Stanley Ruszczynski
 8. Praca z przemocą w parach
  Anthea Benjamin, Parmjit Chalal, Steve Mulley, Antonia Reay
  Komentarz do rozdziału 8 – Damian McCann
 9. Pęknięty kontener. Praca z parami w sytuacjach okołorozstaniowych
  Avi Shmueli
  Komentarz do rozdziału 9 – Christopher Vincent
 10. Wspólne życie z demencją
  Andrew Balfour, Liz Salter
  Komentarz do rozdziału 10 – Jane Garner

Klasyfikacja diagnostyczna DC 0-5

Co nowego w DC:0-5™?

DC:0-5 zawiera opis zaburzeń pojawiających się w pierwszych 5 latach życia dziecka.

DC:0-5 rozszerza kryteria diagnostyczne niektórych zaburzeń tak, aby obejmowały młodsze dzieci, a w niektórych przypadkach nawet niemowlęta przed ukończeniem pierwszego roku życia.

DC:0-5 wprowadza nowe jednostki diagnostyczne takie jak: zaburzenie związane z określoną relacją, zaburzenie regulacji złości i agresji we wczesnym dzieciństwie, wczesne atypowe zaburzenie ze spektrum autyzmu.

DC:0-5 zachowuje system wieloosiowej diagnozy pozwalając na optymalne uwzględnienie szerokiego kontekstu w procesie diagnozy i oceny. Treść większości osi zmieniono w znacznym stopniu.

Spis treści:
Wprowadzenie do wydania polskiego

Przedmowa
Podziękowania
Wprowadzenie
Podsumowanie wprowadzonych w DC:0-5 zmian względem DC:0-3R
Historia starań organizacji ZERO TO THREE, aby stworzyć klasyfikację diagnostyczną
Początki DC:0-3
Początki DC:0-3R
Użyteczność DC:0-3R i potrzeba uaktualnienia
Ocena, diagnoza i opis kliniczny
Kulturowe aspekty diagnozowania zaburzeń u niemowląt i małych dzieci
Poza DC:0-5

Oś I – Zaburzenia kliniczne
10 Zaburzenia neurorozwojowe
10.1 Zaburzenie ze spektrum autyzmu (Autism Spectrum Disorder)
10.2 Wczesne atypowe zaburzenie ze spektrum autyzmu (Early Atypical Autism Spectrum Disorder)
10.3 Zaburzenie z deficytem uwagi i nadaktywnością (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)
10.4 Zaburzenie nadaktywności wieku poniemowlęcego (Overactivity Disorder of Toddlerhood)
10.5 Globalne opóźnienie rozwojowe (Global Developmental Delay)
10.6 Rozwojowe zaburzenie językowe (Developmental Language Disorder)
10.7 Rozwojowe zaburzenie koordynacji ruchowej (Developmental Coordination Disorder)
10.8 Inne zaburzenie neurorozwojowe w niemowlęctwie / wczesnym dzieciństwie (Other Neurodevelopmental Disorder of Infancy / Early Childhood)

20 Zaburzenia Przetwarzania Sensorycznego

20.1 Nadreaktywność sensoryczna (Sensory Over-Reactivity Disorder)

20.2 Podreaktywność sensoryczna (Sensory Under-Reactivity Disorder)

20.3 Inne zaburzenie przetwarzania sensorycznego (Other Sensory Processing Disorder)

30 Zaburzenia lękowe
30.1 Zaburzenia pod postacią lęku separacyjnego (Separation Anxiety Disorder)

30.3 Zaburzenie pod postacią lęku społecznego (fobia społeczna) (Social Anxiety Disorder (Social Phobia))

30.3 Zaburzenie pod postacią lęku uogólnionego (Generalized Anxiety Dsorder)

30.4 Mutyzm wybiórczy (Selective Mutism)

30.5 Zaburzenie pod postacią zahamowania w obliczu nowości (Inhibition to Novelty Disorder)

30.6 Inne zaburzenie lękowe w niemowlęctwie / wczesnym dzieciństwie (Other Anxiety Disorder of infancy / Early Childhood)

40 Zaburzenia nastroju

40.1 Depresja wczesnodziecięca (Depressive Disorder of Early Childhood)

40.2 Zaburzenie regulacji złości i agresji we wczesnym dzieciństwie (Disorder of Disregulated Anger and Aggression of Early Childhood)

40.3 Inne zaburzenie nastroju we wczesnym dzieciństwie (Other Mood Disorder of Early Childhood)

50 Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne i pokrewne

50.1 Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (Obsessive Compulsive Disorder)

50.2 Zespół Tourette’a (Tourette’s Disorder)

50.3 Tiki ruchowe lub głosowe (Motor or Vocal Tic Disorder)

50.4 Trichotillomania (Trichotillomania)

50.5 Patologiczne skubanie skóry we wczesnym dzieciństwie (Skin Picking Disorder of Infancy / Early Childhood)

50.6 Inne zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne lub pokrewne (Other Obsessive Compulsive and Related Disorders)

60 Zaburzenia snu, odżywiania się i zaburzenia związane z płaczem

Zaburzenia snu (Sleep Disorders)

60.1 Zaburzenie zasypiania (Sleep Onset Disorder)

60.2 Wybudzanie się w nocy (Night Waking Disorder)

60.3 Częściowe przebudzanie się (Partial Arousal Sleep Disorder)

60.4 Koszmary senne we wczesnym dzieciństwie (Nightmare Disorder of Early Childhood)

Zaburzenia odżywania w niemowlęctwie i wczesnym dzieciństwie (Eating Disorders of Infancy / Early Childhood)

60.5 Przejadanie się (Overeating Disorder)

60.6 Niedojadanie (Undereating Disorder)

60.7 Atypowe zaburzenia odżywiania się (Atypical Eating Disorder)

Nadmierny płacz w niemowlęctwie i wczesnym dzieciństwie (Crying Disorder of Infancy / Early Childhood)

60.8 Nadmierny Płacz (Excessive Crying)

60.9 Inne zaburzenie snu, odżywiania się lub związane z nadmierną płaczliwością (Other Sleep, Eating and Excessive Crying Disorder of Infancy / Early Childhood)

70 Zaburzenia związane z traumą, stresem i deprywacją

70.1 Zaburzenie po Stresie Traumatycznym (Posttraumatic Stress Disorder)

70.2 Zaburzenie adaptacyjne (Adjustment Disorder)

70.3 Powikłana żałoba w niemowlęctwie / wczesnym dzieciństwie (Complicated Grief Disorder of Infancy / Early Childhood)

70.4 Reaktywne zaburzenie przywiązania (Reactive Attachment Disorder)

70.5 Rozhamowane zaangażowanie społeczne (Disinhibited Social Engagement Disorder)

70.6 Inne zaburzenie związane z traumą, stresem i deprywacją w niemowlęctwie / wczesnym dzieciństwe (Other Trauma, Stress, and Deprivation Disorder of Infancy / Early Childhood)

80 Zaburzenia relacji

80.1 Specyficzne zaburzenie relacij (Relationship Specific Disorder of Infancy / Early Childhood)

Oś II – Kontekst relacyjny

 1. ADAPTACJA W RELACJI OPIEKUN – NIEMOWLĘ / MAŁE DZIECKO

Poziomy adaptacyjnego funkcjonowania – wymiar sprawowania opieki

 1. ŚRODOWISKO OPIEKUŃCZE A ADAPTACJA NIEMOWLĘCIA / MAŁEGO DZIECKA

Poziomy adaptacyjnego funkcjonowania – środowisko opiekuńcze

Oś III – Choroby i problemy zdrowotne

Oś IV – Stresory psychospołeczne i środowiskowe

LISTA STRESORÓW PSYCHOSPOŁECZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH NIEMOWLĘCIA/ MAŁEGO DZIECKA

Oś V – Kompetencja rozwojowa

OCENA KOMPETENCJI ROZWOJOWEJ – PODSUMOWANIE

Załącznik A
Kamienie milowe w rozwoju i ocena kompetencji
Załącznik A
Bibliografia
Załącznik B
Proces rewizji i uaktualniania DC:0-3R
Rewizja i uaktualnianie DC:0-3R
Wyniki ankiety użytkowników
Wersja robocza i dalsze modyfikacje
Załącznik C
Zespół autorów klasyfikacji – ZERO TO THREE Diagnostic Classification Task Force (DC:0-3) and Revision Task Force (DC:0-3R)

Słownik

Bibliografia

 

Rytmy otchłani. Rozważania o wczesnych stanach umysłu

W swojej debiutanckiej książce Lech Kalita zaprasza nas w podróż do świata muzyki, sztuki i literatury byśmy podążając razem z nim tymi ścieżkami spróbowali odnaleźć nowe drogi dotarcia do naszych pacjentek i pacjentów. Autor koncentruje się na sposobach porozumienia z osobami, które nie komunikują się z nami za pomocą słów.

Książka Lecha Kality wpisuje się w nurt psychoanalitycznych rozważań nad niewerbalną komunikacją oraz niewypartym nieświadomym. Jak możemy badać ten obszar u naszych pacjentek i pacjentów? Autor proponuje min.sięgnięcie po narzędzia z warsztatu zawodowych muzyków i ćwiczenie tzw. “głębokiego słuchania” poprzez “medytacje dźwiękowe” (Rozdz. 3), skupianie się nie tyle na treści co na brzmieniu tego, co jest nam przekazywane. Kalita przenosi nas w swojej książce do świata pracy z ciałem, koncentracji na somatycznym przeniesieniu oraz do świata osób, które nie znajdują języka do opisywania swoich stanów psychicznych, do świata komunikacji psychotycznej.

SPIS TREŚCI:

Rozdział 1. Wprowadzenie. Inspiracja i twórczość
Rozdział 2. Wczesne stany umysłu. Perspektywypsychoanalityczne.
Rozdział 3. Głębokie słuchanie: poszukiwania na muzycznym krańcu dialogu terapeutycznego
Rozdział 4. O trudnościach komunikacyjnych i muzyce psychotycznych stanów umysłu
Rozdział 5. Kolor z innego wszechświata. O roli empatii wobec psychozy na tle twórczości i życia H.P. Lovecrafta
Rozdział 6. O roli ciała
Rozdział 7. Pulvis et umbra sumus

 

 

 

Niekończące się pytanie

Christopher Bollas posługuje się analizą prawdziwego materiału z praktyki klinicznej, by rzucić światło na teorię psychoanalizy, która stawia na pierwszym miejscu ludzki impuls do zadawania pytań. Impuls ten, w różnych postaciach, kieruje nami przez całe życie; Niekończące się pytanie ilustruje sposób, w jaki metoda swobodnych skojarzeń Freuda przynosi odpowiedzi zarówno pacjentowi, jak i analitykowi, odpowiedzi, z których wynikają kolejne pytania i kolejne odpowiedzi, wzajemnie na siebie oddziałujące.

Zapisom prawdziwych sesji analitycznych towarzyszą równoległe komentarze, które uwypuklają kluczowe aspekty metody swobodnych skojarzeń w praktyce. Zapisy te opatrzone są dalej omówieniem samych przypadków, a także szerszym odniesieniem teoretycznym, w którym akcent jest położony na Freudowską teorię logiki sekwencji: jak przekonuje Bollas, ucząc się słuchać tej logiki swobodnych skojarzeń, możemy odkryć bogatszy i bardziej złożony głos nieświadomości, niż polegając wyłącznie na Freudowskiej teorii wypartych myśli.

W elokwentny i przekonujący sposób Christopher Bollas pokazuje, że pobudzanie do dalszego stawiania pytań często przynosi procesowi analitycznemu więcej korzyści niż robienie pochopnych interpretacji. Jednak niezależnie od tego, jak bardzo fascynujący przebieg przyjmuje czasem sesja, ani pacjent, ani analityk nie mogą zatrzymać procesu samonapędzającego się popędu do stawiania pytań.

Niekończące się pytanie jest pozycją nieocenioną zarówno dla nowego studenta psychoanalizy, jak i dla doświadczonego psychoanalityka, czytana niezależnie lub jako oparte na doświadczeniu z praktyki klinicznej uzupełnienie jej bliźniaczego tomu, The Evocative Object World (Routledge, 2008).

Nim nadejdzie katastrofa

Christopher Bollas zgłębia radykalne podejście do psychoanalitycznego leczenia ludzi na skraju załamania psychicznego.  W swojej książce “Nim nadejdzie katastrofa” przedstawia nowy i odważny paradygmat kliniczny.

Sugeruje, że nieświadomym celem załamania jest zwrócenie się self do innego po przekształcające rozumienie; po to, by jego podstawowe cierpienie mogło zostać odpowiednio przyjęte i zrozumiane. Dostrzeżone we właściwym momencie, załamanie może być przełomem. Jest to sytuacja przepełniona najgłębszym osobistym znaczeniem, wymaga jednak wnikliwego zrozumienia, by mógł się zrealizować jej przekształcający potencjał.

Christopher Bollas uważa, że hospitalizacja, intensywne leczenie farmakologiczne oraz terapia poznawczo-behawioralna (CBT)/terapia dialektyczno-behawioralna (DBT) zaprzepaszczają tę szansę. Jego zdaniem wielu pacjentów powinno zamiast tego dostać możliwość skorzystania z rozszerzonej, intensywnej psychoanalizy.

Książka ta zainteresuje klinicystów, którzy czują, że w przypadku pacjentów na skraju załamania konwencjonalna praca psychoanalityczna jest niewystarczającą odpowiedzią na rozpoczynający się kryzys. Prowokująca propozycja Bollasa może jednak wzbudzać również wiele pytań. Część z nich postawił Sacha Bollas i można je znaleźć wraz z odpowiedziami w ostatniej części książki. Więcej o tej książce na naszym blogu

Spis treści:
Rozdział 1: Rozbite self
Rozdział 2: Oznaki załamania
Rozdział 3: Wskazówki
Rozdział 4: Emily
Rozdział 5: Anna
Rozdział 6: Mark
Rozdział 7: Historie i naznaczenie wsteczne
Rozdział 8: Czas
Rozdział 9: Doświadczenie emocjonalne
Rozdział 10: Refleksja, wyjaśnienie i przepracowanie
Rozdział 11: Zmiana psychiczna
Rozdział 12: Wnioski
Rozdział 13: Pytania

Wydajemy książki pomocne klinicznie
Oficyna Wydawnicza FUNDAMENT