Archiwa: polecamy - Wydawnictwo Fundament
Informujemy, ze od 1 do 30 sierpnia 2021 nasza księgarnia jest nieczynna. Po nasze ksiązki zapraszmy do Księgarni Terapeutycznej i GWP. Od 30 sierpnia zapraszamy ponownie.

Posłuchajmy pary. Nowe kierunki w terapii par i rodzin

Oddajemy w Państwa ręce psychoanalityczny przewodnik po życiu rodziny, w którym terapeuci pracujący w Tavistock Relationships opisują nowe metody skutecznego wspierania par na różnych etapach ich rozwoju.

 • Pokazują nam, jak pracują podczas: grupowej terapii par, jak wygląda terapia pary w leczeniu depresji, a jak terapia psychoseksualna.
 • Dostajemy wgląd w terapię pary rodziców adopcyjnych, a także terapię pary osób z demencją i wiele innych.
 • Każda z omawianych metod jest bogato ilustrowana inspirującymi fragmentami psychoterapii związków hetero i homoseksualnych.

Publikację wydano z okazji 70-lecia Tavistock Relationships, ośrodka, który  powstał w odpowiedzi na kryzys relacji rodzinnych po II Wojnie Światowej. W związku z niepokojami ostatnich lat, pary i rodziny coraz częściej zgłaszają się do gabinetów psychoterapii chcąc od innej strony i w pogłębiony sposób zaangażować się w pracę nad swoją relacją – jednym z fundamentalnych obszarów życia.

SPIS TREŚCI
Każdemu rozdziałowi towarzyszy komentarz, zapraszamy do zapoznania się ze spisem treści:

 1. Bycie parą. Perspektywy psychoanalityczne
  Andrew Balfour, Mary Morgan
  Komentarz do rozdziału 1 – David Hewison
 2. Gdy w parze pojawia się dziecko
  Christopher Clulow
  Komentarz do rozdziału 2 – Marguerite Reid
 3. Wspólna adopcja
  Julie Humphries, Krisztina Glausius
  Komentarz do rozdziału– John Simmonds
 4. Praca z parami w grupie
  Lucy Draper
  Komentarz do rozdziału 4 – Philip A.Cowan i Carolyn Pape Cowan
 5. Porozmawiajmy o seksie
  Marian O’Connor
  Komentarz do rozdziału 5 – Janice Holler
 6. Zastosowanie terapii pary w leczeniu depresji
  Kate Thompson
  Komentarz do rozdziału 6 – Jeremy Holmes
 7. Terapia pary oparta na mentalizacji
  Viveka Nyberg, Leezah Hertzmann
  Komentarz do rozdziału 7 – Stanley Ruszczynski
 8. Praca z przemocą w parach
  Anthea Benjamin, Parmjit Chalal, Steve Mulley, Antonia Reay
  Komentarz do rozdziału 8 – Damian McCann
 9. Pęknięty kontener. Praca z parami w sytuacjach okołorozstaniowych
  Avi Shmueli
  Komentarz do rozdziału 9 – Christopher Vincent
 10. Wspólne życie z demencją
  Andrew Balfour, Liz Salter
  Komentarz do rozdziału 10 – Jane Garner

Klasyfikacja diagnostyczna DC 0-5

Co nowego w DC:0-5™?

DC:0-5 zawiera opis zaburzeń pojawiających się w pierwszych 5 latach życia dziecka.

DC:0-5 rozszerza kryteria diagnostyczne niektórych zaburzeń tak, aby obejmowały młodsze dzieci, a w niektórych przypadkach nawet niemowlęta przed ukończeniem pierwszego roku życia.

DC:0-5 wprowadza nowe jednostki diagnostyczne takie jak: zaburzenie związane z określoną relacją, zaburzenie regulacji złości i agresji we wczesnym dzieciństwie, wczesne atypowe zaburzenie ze spektrum autyzmu.

DC:0-5 zachowuje system wieloosiowej diagnozy pozwalając na optymalne uwzględnienie szerokiego kontekstu w procesie diagnozy i oceny. Treść większości osi zmieniono w znacznym stopniu.

Spis treści:
Wprowadzenie do wydania polskiego

Przedmowa
Podziękowania
Wprowadzenie
Podsumowanie wprowadzonych w DC:0-5 zmian względem DC:0-3R
Historia starań organizacji ZERO TO THREE, aby stworzyć klasyfikację diagnostyczną
Początki DC:0-3
Początki DC:0-3R
Użyteczność DC:0-3R i potrzeba uaktualnienia
Ocena, diagnoza i opis kliniczny
Kulturowe aspekty diagnozowania zaburzeń u niemowląt i małych dzieci
Poza DC:0-5

Oś I – Zaburzenia kliniczne
10 Zaburzenia neurorozwojowe
10.1 Zaburzenie ze spektrum autyzmu (Autism Spectrum Disorder)
10.2 Wczesne atypowe zaburzenie ze spektrum autyzmu (Early Atypical Autism Spectrum Disorder)
10.3 Zaburzenie z deficytem uwagi i nadaktywnością (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)
10.4 Zaburzenie nadaktywności wieku poniemowlęcego (Overactivity Disorder of Toddlerhood)
10.5 Globalne opóźnienie rozwojowe (Global Developmental Delay)
10.6 Rozwojowe zaburzenie językowe (Developmental Language Disorder)
10.7 Rozwojowe zaburzenie koordynacji ruchowej (Developmental Coordination Disorder)
10.8 Inne zaburzenie neurorozwojowe w niemowlęctwie / wczesnym dzieciństwie (Other Neurodevelopmental Disorder of Infancy / Early Childhood)

20 Zaburzenia Przetwarzania Sensorycznego

20.1 Nadreaktywność sensoryczna (Sensory Over-Reactivity Disorder)

20.2 Podreaktywność sensoryczna (Sensory Under-Reactivity Disorder)

20.3 Inne zaburzenie przetwarzania sensorycznego (Other Sensory Processing Disorder)

30 Zaburzenia lękowe
30.1 Zaburzenia pod postacią lęku separacyjnego (Separation Anxiety Disorder)

30.3 Zaburzenie pod postacią lęku społecznego (fobia społeczna) (Social Anxiety Disorder (Social Phobia))

30.3 Zaburzenie pod postacią lęku uogólnionego (Generalized Anxiety Dsorder)

30.4 Mutyzm wybiórczy (Selective Mutism)

30.5 Zaburzenie pod postacią zahamowania w obliczu nowości (Inhibition to Novelty Disorder)

30.6 Inne zaburzenie lękowe w niemowlęctwie / wczesnym dzieciństwie (Other Anxiety Disorder of infancy / Early Childhood)

40 Zaburzenia nastroju

40.1 Depresja wczesnodziecięca (Depressive Disorder of Early Childhood)

40.2 Zaburzenie regulacji złości i agresji we wczesnym dzieciństwie (Disorder of Disregulated Anger and Aggression of Early Childhood)

40.3 Inne zaburzenie nastroju we wczesnym dzieciństwie (Other Mood Disorder of Early Childhood)

50 Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne i pokrewne

50.1 Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (Obsessive Compulsive Disorder)

50.2 Zespół Tourette’a (Tourette’s Disorder)

50.3 Tiki ruchowe lub głosowe (Motor or Vocal Tic Disorder)

50.4 Trichotillomania (Trichotillomania)

50.5 Patologiczne skubanie skóry we wczesnym dzieciństwie (Skin Picking Disorder of Infancy / Early Childhood)

50.6 Inne zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne lub pokrewne (Other Obsessive Compulsive and Related Disorders)

60 Zaburzenia snu, odżywiania się i zaburzenia związane z płaczem

Zaburzenia snu (Sleep Disorders)

60.1 Zaburzenie zasypiania (Sleep Onset Disorder)

60.2 Wybudzanie się w nocy (Night Waking Disorder)

60.3 Częściowe przebudzanie się (Partial Arousal Sleep Disorder)

60.4 Koszmary senne we wczesnym dzieciństwie (Nightmare Disorder of Early Childhood)

Zaburzenia odżywania w niemowlęctwie i wczesnym dzieciństwie (Eating Disorders of Infancy / Early Childhood)

60.5 Przejadanie się (Overeating Disorder)

60.6 Niedojadanie (Undereating Disorder)

60.7 Atypowe zaburzenia odżywiania się (Atypical Eating Disorder)

Nadmierny płacz w niemowlęctwie i wczesnym dzieciństwie (Crying Disorder of Infancy / Early Childhood)

60.8 Nadmierny Płacz (Excessive Crying)

60.9 Inne zaburzenie snu, odżywiania się lub związane z nadmierną płaczliwością (Other Sleep, Eating and Excessive Crying Disorder of Infancy / Early Childhood)

70 Zaburzenia związane z traumą, stresem i deprywacją

70.1 Zaburzenie po Stresie Traumatycznym (Posttraumatic Stress Disorder)

70.2 Zaburzenie adaptacyjne (Adjustment Disorder)

70.3 Powikłana żałoba w niemowlęctwie / wczesnym dzieciństwie (Complicated Grief Disorder of Infancy / Early Childhood)

70.4 Reaktywne zaburzenie przywiązania (Reactive Attachment Disorder)

70.5 Rozhamowane zaangażowanie społeczne (Disinhibited Social Engagement Disorder)

70.6 Inne zaburzenie związane z traumą, stresem i deprywacją w niemowlęctwie / wczesnym dzieciństwe (Other Trauma, Stress, and Deprivation Disorder of Infancy / Early Childhood)

80 Zaburzenia relacji

80.1 Specyficzne zaburzenie relacij (Relationship Specific Disorder of Infancy / Early Childhood)

Oś II – Kontekst relacyjny

 1. ADAPTACJA W RELACJI OPIEKUN – NIEMOWLĘ / MAŁE DZIECKO

Poziomy adaptacyjnego funkcjonowania – wymiar sprawowania opieki

 1. ŚRODOWISKO OPIEKUŃCZE A ADAPTACJA NIEMOWLĘCIA / MAŁEGO DZIECKA

Poziomy adaptacyjnego funkcjonowania – środowisko opiekuńcze

Oś III – Choroby i problemy zdrowotne

Oś IV – Stresory psychospołeczne i środowiskowe

LISTA STRESORÓW PSYCHOSPOŁECZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH NIEMOWLĘCIA/ MAŁEGO DZIECKA

Oś V – Kompetencja rozwojowa

OCENA KOMPETENCJI ROZWOJOWEJ – PODSUMOWANIE

Załącznik A
Kamienie milowe w rozwoju i ocena kompetencji
Załącznik A
Bibliografia
Załącznik B
Proces rewizji i uaktualniania DC:0-3R
Rewizja i uaktualnianie DC:0-3R
Wyniki ankiety użytkowników
Wersja robocza i dalsze modyfikacje
Załącznik C
Zespół autorów klasyfikacji – ZERO TO THREE Diagnostic Classification Task Force (DC:0-3) and Revision Task Force (DC:0-3R)

Słownik

Bibliografia

 

Rytmy otchłani. Rozważania o wczesnych stanach umysłu

Z ogromną radością informujemy o ukazaniu się książki Lecha Kality “Rytmy otchłani. Rozważania o wczesnych stanach umysłu”. Jest to pierwsza w naszym wydawnictwie publikacja polskiego autora.

W swojej debiutanckiej książce Lech Kalita zaprasza nas w podróż do świata muzyki, sztuki i literatury byśmy podążając razem z nim tymi ścieżkami spróbowali odnaleźć nowe drogi dotarcia do naszych pacjentek i pacjentów. Autor koncentruje się na sposobach porozumienia z osobami, które nie komunikują się z nami za pomocą słów.

Książka Lecha Kality wpisuje się w nurt psychoanalitycznych rozważań nad niewerbalną komunikacją oraz niewypartym nieświadomym. Jak możemy badać ten obszar u naszych pacjentek i pacjentów? Autor proponuje min.sięgnięcie po narzędzia z warsztatu zawodowych muzyków i ćwiczenie tzw. “głębokiego słuchania” poprzez “medytacje dźwiękowe” (Rozdz. 3), skupianie się nie tyle na treści co na brzmieniu tego, co jest nam przekazywane. Kalita przenosi nas w swojej książce do świata pracy z ciałem, koncentracji na somatycznym przeniesieniu oraz do świata osób, które nie znajdują języka do opisywania swoich stanów psychicznych, do świata komunikacji psychotycznej.

SPIS TREŚCI:

Rozdział 1. Wprowadzenie. Inspiracja i twórczość
Rozdział 2. Wczesne stany umysłu. Perspektywypsychoanalityczne.
Rozdział 3. Głębokie słuchanie: poszukiwania na muzycznym krańcu dialogu terapeutycznego
Rozdział 4. O trudnościach komunikacyjnych i muzyce psychotycznych stanów umysłu
Rozdział 5. Kolor z innego wszechświata. O roli empatii wobec psychozy na tle twórczości i życia H.P. Lovecrafta
Rozdział 6. O roli ciała
Rozdział 7. Pulvis et umbra sumus

 

 

 

Niekończące się pytanie

Christopher Bollas posługuje się analizą prawdziwego materiału z praktyki klinicznej, by rzucić światło na teorię psychoanalizy, która stawia na pierwszym miejscu ludzki impuls do zadawania pytań. Impuls ten, w różnych postaciach, kieruje nami przez całe życie; Niekończące się pytanie ilustruje sposób, w jaki metoda swobodnych skojarzeń Freuda przynosi odpowiedzi zarówno pacjentowi, jak i analitykowi, odpowiedzi, z których wynikają kolejne pytania i kolejne odpowiedzi, wzajemnie na siebie oddziałujące.

Zapisom prawdziwych sesji analitycznych towarzyszą równoległe komentarze, które uwypuklają kluczowe aspekty metody swobodnych skojarzeń w praktyce. Zapisy te opatrzone są dalej omówieniem samych przypadków, a także szerszym odniesieniem teoretycznym, w którym akcent jest położony na Freudowską teorię logiki sekwencji: jak przekonuje Bollas, ucząc się słuchać tej logiki swobodnych skojarzeń, możemy odkryć bogatszy i bardziej złożony głos nieświadomości, niż polegając wyłącznie na Freudowskiej teorii wypartych myśli.

W elokwentny i przekonujący sposób Christopher Bollas pokazuje, że pobudzanie do dalszego stawiania pytań często przynosi procesowi analitycznemu więcej korzyści niż robienie pochopnych interpretacji. Jednak niezależnie od tego, jak bardzo fascynujący przebieg przyjmuje czasem sesja, ani pacjent, ani analityk nie mogą zatrzymać procesu samonapędzającego się popędu do stawiania pytań.

Niekończące się pytanie jest pozycją nieocenioną zarówno dla nowego studenta psychoanalizy, jak i dla doświadczonego psychoanalityka, czytana niezależnie lub jako oparte na doświadczeniu z praktyki klinicznej uzupełnienie jej bliźniaczego tomu, The Evocative Object World (Routledge, 2008).

Nim nadejdzie katastrofa

Christopher Bollas zgłębia radykalne podejście do psychoanalitycznego leczenia ludzi na skraju załamania psychicznego.  W swojej książce “Nim nadejdzie katastrofa” przedstawia nowy i odważny paradygmat kliniczny.

Sugeruje, że nieświadomym celem załamania jest zwrócenie się self do innego po przekształcające rozumienie; po to, by jego podstawowe cierpienie mogło zostać odpowiednio przyjęte i zrozumiane. Dostrzeżone we właściwym momencie, załamanie może być przełomem. Jest to sytuacja przepełniona najgłębszym osobistym znaczeniem, wymaga jednak wnikliwego zrozumienia, by mógł się zrealizować jej przekształcający potencjał.

Christopher Bollas uważa, że hospitalizacja, intensywne leczenie farmakologiczne oraz terapia poznawczo-behawioralna (CBT)/terapia dialektyczno-behawioralna (DBT) zaprzepaszczają tę szansę. Jego zdaniem wielu pacjentów powinno zamiast tego dostać możliwość skorzystania z rozszerzonej, intensywnej psychoanalizy.

Książka ta zainteresuje klinicystów, którzy czują, że w przypadku pacjentów na skraju załamania konwencjonalna praca psychoanalityczna jest niewystarczającą odpowiedzią na rozpoczynający się kryzys. Prowokująca propozycja Bollasa może jednak wzbudzać również wiele pytań. Część z nich postawił Sacha Bollas i można je znaleźć wraz z odpowiedziami w ostatniej części książki. Więcej o tej książce na naszym blogu

Spis treści:
Rozdział 1: Rozbite self
Rozdział 2: Oznaki załamania
Rozdział 3: Wskazówki
Rozdział 4: Emily
Rozdział 5: Anna
Rozdział 6: Mark
Rozdział 7: Historie i naznaczenie wsteczne
Rozdział 8: Czas
Rozdział 9: Doświadczenie emocjonalne
Rozdział 10: Refleksja, wyjaśnienie i przepracowanie
Rozdział 11: Zmiana psychiczna
Rozdział 12: Wnioski
Rozdział 13: Pytania

Niezbadane rejony życia psychicznego. Wyprawy Wilfreda Biona i Donalda Meltzera

Czerpiąc z istotnego wkładu Wilfreda Biona i Donalda Meltzera
w rozwój psychoanalizy, w swojej książce “Niezbadane rejony życia psychicznego. Wyprawy Wilfreda Biona i Donalda Meltzera” Avner Bergstein omawia i bada kliniczne implikacje dzieła tych analityków – zarówno obejmując świeżym spojrzeniem niektóre z ich koncepcji, jak i ilustrując je prezentowanym szczegółowo materiałem klinicznym z analiz dzieci, nastolatków i dorosłych.

Psychoanaliza – w swej istocie – dąży do poznania prawdy. Jednak często okazuje się, że prawdy emocjonalnej nie sposób ani poznać, ani przekazać za pomocą słów. Ów niewysłowiony obszar psychiczny znajduje się w samym centrum psychoanalitycznych wysiłków Biona i Meltzera.

Prace Biona odzwierciedlają jeden z etapów w ewolucji psychoanalizy, poszerzając zakres pracy klinicznej o rejony psychiczne, które wydawały się niedostępne. Natomiast Meltzer wysyca Bionowskie myślenie oryginalnymi pojęciami piękna i estetyki, nadając mu poetyczny i liryczny wydźwięk.

Pisząc przejrzyście, Avner Bergstein integruje miejscami bardzo teoretyczne myślenie Biona z codzienną praktyką kliniczną, czyniąc jaśniejszymi jego skondensowane i wieloznaczne stwierdzenia oraz sprawiając, iż stają się one przystępne i użyteczne kliniczne. Książka “Niezbadane rejony życia psychicznego” została napisana dla terapeutów i psychoanalityków zainteresowanych nowatorskim myśleniem Wilfreda Biona i Donalda Meltzera.

Polecamy też do przeczytania:
Tekst  Magdy Kaczorowskiej-Korzniakow

Bariery autystyczne u pacjentów neurotycznych

“Bariery autystyczne u pacjentów neurotycznych” to pierwsze polskie tłumaczenie Frances Tustin.

W swojej niezwykle ciekawej i poruszającej książce Tustin przybliża nam świat dzieci autystycznych oraz pokazuje jak obrony autystyczne funkcjonują u dorosłych, neurotycznych osób.

Książka pełna jest opisów klinicznych oraz literackich odniesień, o których więcej na blogu  piszą nasze Tłumaczki: Julia Jastrzębska, Iwa Magryta-Wojda  oraz Joanna Szkudlarek. Na blogu znajdą Państwo też opis książki i krótką notatkę o Frances Tustin.

Książka ukazuje się  pod patronatem Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Spis treści:

Przedmowa James S. Grotstein
Przedmowa
Wstęp

Część 1. Autyzm psychogenny
Rozdział 1. Ogólny zarys natury autyzmu psychogennego
Rozdział 2. Rozwój rozumienia – osobista wypowiedź
Rozdział 3. Myśli na temat autyzmu psychogennego ze
szczególnym uwzględnieniem jednej z prac Melanie Klein
Rozdział 4. Istotny element w powstawaniu autyzmu
psychogennego
Rozdział 5. Sytuacje mogące sprzyjać powstawaniu autyzmu
psychogennego
Rozdział 6. Obiekty autystyczne
Rozdział 7. Kształty autystyczne
Rozdział 8. Kształty autystyczne w psychopatologii osoby
dorosłej
Rozdział 9. Kształty związane z wychodzeniem z autyzmu
psychogennego
Rozdział 10. Zaglądając do świata dziecka autystycznego

Część 2. Autyzm psychogenny u pacjentów neurotycznych
Rozdział 11. Spadanie
Rozdział 12. Rozlewanie się i rozpuszczanie
Rozdział 13. Rozwój „bycia ja”
Rozdział 14. Anorexia nervosa u nastoletniej dziewczynki
Rozdział 15. Bezpieczny rytm
Rozdział 16. Psychoterapia stanów autystycznych
pochodzenia psychogennego
Posłowie
Bibliografia

 

 

Stan umysłu pary. Psychoanalityczna terapia par

Książka Mary Morgan to długo oczekiwana publikacja skierowana do praktykujących terapeutów, osób szkolących się i szkolących innych w dziedzinie psychoanalizy i psychoanalitycznej terapii zarówno par, jak i pacjentów indywidualnych.

Opisuje ona model psychoterapii par stosowany w klinice Tavistock Relationships, szczególnie jego aspekty techniczne takie jak:
jak prowadzić konsultacje,
setting analitycznej terapii par,
praca w koterapii,
przeniesienie i przeciwprzeniesienie w terapii par,
analiza systemu projekcyjnego w parze,
konstruowanie i rodzaje interpretacji w terapii pary,
proces kończenia terapii pary;

oraz aspekty teoretyczne takie jak:
nieświadomy wybór partnera i dopasowanie partnerskie,
nieświadome fantazje i świadome przekonania w parze,
narcyzm i zdolność pary do dzielenia przestrzeni psychicznej,
seks, relacja seksualna pary, utrata pożądania,
cele analitycznej terapii par.

Każdy rozdział książki jest bogato ilustrowany przykładami z praktyki klinicznej autorki.


Spis treści:

Wstęp

Stan umysłu pary

Rozdział 1. Psychoanalityczne rozumienie relacji pary. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.

Rozdział 2. Proces konsultacyjny

Rozdział 3. Angażowanie pary w terapię i ustanawianie settingu analitycznego pary

Rozdział 4. Nieświadoma fantazja, wspólna nieświadoma fantazja i wspólna obrona, nieświadome przekonania, świadoma fantazja

Rozdział 5. Przeniesienie, przeciwprzeniesienie oraz żywy świat wewnętrzny pary

Rozdział 6. Identyfikacja projekcyjna i system projekcyjny pary

Rozdział 7. Narcyzm i dzielenie przestrzeni psychicznej

Rozdział 8. Rozwój psychiczny pary, płeć biologiczna, płeć psychologiczna i seksualności

Rozdział 9. Interpretacja

Rozdział 10. Zakończenia i cel terapii pary

Bibliografia

 

Co się dzieje z tym dzieckiem?

Pierwsza na polskim rynku książka opisująca konkretne przykłady krótkoterminowej pracy psychoterapeutycznej z rodzinami niemowląt i dzieci poniżej piątego roku życia. Ukazuje rodziny skierowane do poradni psychologicznej z powodu rozmaitych problemów dzieci – od niemowlęcych kłopotów ze snem, karmieniem i płaczliwością poprzez lęki separacyjne, nadpobudliwość, agresję i napady wściekłości, fobie, rywalizację pomiędzy rodzeństwem u starszych dzieci, aż po objawy psychosomatyczne, takie jak egzemy, astma czy nietrzymanie moczu.

Brytyjskie terapeutki dziecięce, Louise Emanuel i Elizabeth Bradley, pokazują także czytelnikom paletę dramatów rodzicielskich – sytuacje separacji lub rozwodu, samotnego rodzicielstwa, śmierci lub niepełnosprawności rodzeństwa, depresji poporodowej. Delikatnie i bez oceniania opisują ich związek z kłopotami dzieci. Czytelnik towarzyszy rodzicom podczas sesji terapeutycznych, doświadcza ich zmiany od bezradności i poczucia, że ponieśli porażkę, do ulgi, zrozumienia zachowań swoich dzieci i nadziei. Autorki opierają się na podejściu terapeutycznym wypracowanym przez Tavistock Clinic w Londynie. Korzystają z teorii psychoanalitycznych oraz z wiedzy płynącej z obserwacji niemowląt.


SPIS TREŚCI:

CZĘŚĆ I TEORIA I PRAKTYKA

WCZESNY ROZWÓJ

Rozdział 1. Krótkoterminowa praca z rodzicami niemowląt
Isca Wittenberg

Rozdział 2.Wpływ obserwacji niemowląt na praktykę kliniczną w poradnictwie dla dzieci poniżej piątego roku życia
Lisa Miller

Rozdział 3. Psychoterapia niemowlę – rodzic: wkład Selmy Fraiberg do rozumienia przeszłości w teraźniejszości.
Juliet Hopkins

PÓŹNE DZIECIŃSTWO

Rozdział 4. Proces zmiany w pracy z rodzinami dzieci poniżej piątego roku życia.
Paul Barrows

Rozdział 5. Powolne odkrywanie w zdwojonym tempie. interwencje terapeutyczne w pracy z rodzicami małych dzieci.
Louise Emanuel

Rozdział 6. Zamierające serce: czyj to problem? Praca z rodzinami dzieci poniżej piątego roku życia w gabinecie lekarskim.
Beverly Tydeman i Janine Sternberg

CZĘŚĆ II. TYPOWE PROBLEMY DZIECI PONIŻEJ PIĄTEGO ROKU ŻYCIA I PRACA Z NIMI.

ZACHOWANIA TRUDNE I DESTRUKCYJNE

Rozdział 7. Złość między dziećmi a rodzicami – możliwości pomocy psychologicznej.
Lisa Miller

Rozdział 8. Lęk i zachowania destrukcyjne. wpływ nieleczonej depresji poporodowej matki na niemowlęta i małe dzieci.
Louise Emanuel

Rozdział 9. Tam, gdzie żyją dzikie stwory: wybuchy złości i problemy z zachowaniem chłopców poniżej piątego roku życia.
Cathy Urwin

PARA RODZICIELSKA I WĄTKI EDYPALNE

Rozdział 10. Rozpoznawanie „duchów” z dziecinnego pokoju: znaczenie pary rodzicielskiej
Paul Barrows

Rozdział 11. Ojciec „obecny i nieobecny”: koncepcja „zjednoczonej pary” w rodzinach o niestabilnej relacji między rodzicami.
Louise Emanuel

Rozdział 12. Problemy edypalne w rodzinach dzieci poniżej piątego roku życia; tworzenie przestrzeni do myślenia.
Michi Gurion

SEPARACJA I STRATA: ODSTAWIENIE OD PIERSI I ROZWÓJ

Rozdział 13. Pomiędzy obecnością a nieobecnością: lęki separacyjne w pierwszych latach życia.
Meira Likierman

Rozdział 14. Problemy ze spaniem i jedzeniem: dostrojenie i próba bycia odrębnym.
Dilys Daws

Rozdział 15. Utrzymywanie równowagi: życie i śmierć we wczesnym dzieciństwie.
Elizabeth Bradley

Słownik

Bibliografia

Indeks

Związek dwojga

Swoim pierwszym ukazaniem się w roku 1975 “Związek dwojga” wywołał burzę w społeczeństwie. Wkrótce znalazł się na pierwszym miejscu listy bestsellerów, pozostawał w ciągłej sprzedaży i został rozprowadzony w łącznym nakładzie prawie trzystu tysięcy egzemplarzy. Przetłumaczony na dziesięć języków zajął miejsce wśród klasycznych pozycji psychologii i terapii par. Kolejne, gruntownie przemyślane edycje z 2002 i 2012 roku potwierdziły aktualność koncepcji zawartych w pierwszym wydaniu.

Co powoduje, że zawarty w nim sposób interpretacji konfliktów partnerskich cieszy się do dziś zainteresowaniem zarówno kobiet, jak i mężczyzn? Na czym polega trwały wkład “Związku dwojga” do zrozumienia konfliktów par? Najlepszych odpowiedzi udzieli sama książka.


Spis treści

Przedmowa do nowego wydania

 1. Przemiany społeczne od modelu małżeństwa do związków partnerskich
  i związków miłosnych
 2. Zasady funkcjonowania związków partnerskich
 3. Fazy małżeństwa jako szanse rozwoju
 4. Wprowadzenie do koncepcji koluzji
 5. Podstawowe wzorce nieświadomej wspólnej gry partnerów
 6. Nieświadoma wspólna gra partnerów (koluzja)
 7. Wybór partnera i rozpoczęcie koluzji
 8. Włączenie osób trzecich do konfliktu pary
 9. Psychosomatyczne choroby par
 10. Opis nowych modeli koluzji z roku 2002
 11. Od koluzji do koewolucji
 12. Perspektywy terapii

Krótkie wyjaśnienie niektórych terminów
Od Wydawcy
Wykaz literatury
Indeks

Wydajemy książki pomocne klinicznie
Oficyna Wydawnicza FUNDAMENT