Archiwa: Sarah Nettleton - Wydawnictwo Fundament
Informujemy, ze od 1 do 30 sierpnia 2021 nasza księgarnia jest nieczynna. Po nasze ksiązki zapraszmy do Księgarni Terapeutycznej i GWP. Od 30 sierpnia zapraszamy ponownie.

Metapsychologia Christophera Bollasa. Wprowadzenie

Metapsychologia Christophera Bollasa: wprowadzenie poświęcona jest analizie wkładu Bollasa do współczesnej psychoanalizy – wkładu, który ma niezwykle szeroki zasięg. Książka ma na celu zapoznanie z podstawami teorii umysłu Bollasa i ich objaśnienie; czyni to w sposób systematyczny, z uwzględnieniem wielu pytań, jakie zazwyczaj powstają w zetknięciu z jego pracą.
Kolejne rozdziały książki dotyczą takich tematów, jak receptywna nieświadomość, idiom, znane niepomyślane oraz implikacji metapsychologii Bollasa dla techniki swobodnych skojarzeń. Taka konstrukcja pozwala czytelnikowi zrozumieć niepowtarzalny psychoanalityczny język Bollasa, uchwycić pojęciowe elementy jego myślenia oraz wzajemne związki między nimi, a także docenić teoretyczną i kliniczną spójność jego myślenia.
Metapsychologia Christophera Bollasa: wprowadzenie jest pozycją użyteczną dla psychoanalityków, psychoterapeutów i doradców psychologicznych, jak również psychiatrów, psychologów i asystentów społecznych, którzy pragną zgłębić możliwość zastosowania myślenia psychoanalitycznego do własnej praktyki zawodowej. Ma wielką wartość dla osób kształcących się w tych dyscyplinach, a także uczestników studiów podyplomowych i naukowców zainteresowanych współczesną psychoanalizą.

 

SPIS TREŚCI:

Przedmowa – Vincenzo Bonaminio
Słowo wstępne
Podziękowania
Skróty
Wprowadzenie

 

Rozdział 1
Dualizmy psychiczne

 

Rozdział 2
Receptywna nieświadomość i psychiczna genera

 

Rozdział 3
Idiom

 

Rozdział 4
Znane niepomyślane

 

Rozdział 5
Relacje self

 

Rozdział 6
Charakter i wewnętrzne relacje

 

Rozdział 7
Obiekty sugestywne

 

Rozdział 8
Nieświadoma złożoność

 

Rozdział 9
Swobodne skojarzenia

 

Rozdział 10
Freudowska Para

 

Rozdział 11
Odrębne światy

 

Rozdział 12
Zintegrowana teoria

 

Dodatek
Bibliografia
Indeks
Wydajemy książki pomocne klinicznie
Oficyna Wydawnicza FUNDAMENT