Archiwa: Judith Pickering - Wydawnictwo Fundament
Informujemy, ze od 1 do 30 sierpnia 2021 nasza księgarnia jest nieczynna. Po nasze ksiązki zapraszmy do Księgarni Terapeutycznej i GWP. Od 30 sierpnia zapraszamy ponownie.

Kochać. Terapeutyczne ścieżki ku miłości

Szukanie prawdziwej miłości to podróż przekształcająca, jednak zakłóca ją cały szereg psychologicznych przeszkód. Kochać poszerza tradycyjny obszar psychoanalitycznej terapii par i bada metody terapeutycznego przepracowywania przeszkód na drodze do prawdziwej miłości.

Stawanie się tym, kim jesteśmy, to podróż nieodłącznie związana z relacjami. To poprzez zanurzenie się w trudnych i budzących strach tyglach, przekształcających jednak doświadczenia naszych intymnych relacji, odkrywamy swą prawdziwą naturę, stajemy się bardziej realni. W swojej książce Judith Pickering porównuje koncepcję stawania się w „O” Biona z miłością. Szuka ścieżek odchodzących od zamieszania związanego z byciem w relacji, a prowadzących bardziej do odkrywania prawdziwych relacji i stara się znaleźć lepsze drogi do bycia w związkach z innymi. Czyni to, zachęcając pary do cieszenia się rzeczywistą obecnością, człowieczeństwem, innością i wyjątkowością każdej osoby. Jednocześnie podaje w wątpliwość kierowanie do partnera oczekiwań podporządkowania się naszym oczekiwaniom, projekcjom, pragnieniom i powziętym z góry założeniom.

Pickering korzysta z materiału klinicznego, współczesnej psychoanalizy, wątków kulturowych zaczerpniętych ze świata mitologii i literatury oraz z bogactwa technik terapeutycznych dopasowanych do jej nowatorskiego podejścia do terapii par. Dzięki temu ”Kochać” będzie interesującą lekturą dla osób szkolących się w psychoanalizie, psychologii oraz terapii par i tych już praktykujących, a także dla wszystkich, którzy chcą być autentyczniejsi w swoich relacjach.

SPIS TREŚCI:

Czym jest miłość?  James S. Grotstein
Podziękowania

CZĘŚĆ I – KOCHAĆ

Preludium – zastrzelić albatrosa
Wprowadzenie: kwestia prawdziwej miłości?

Rozdział 1 – Wiele twarzy miłości
Rozdział 2 – Małżeństwo odmienności i altruizmu
Rozdział 3 – Relacje podmiotowe
Rozdział 4 – Zakochanie, egzogamiczna inicjacja

CZĘŚĆ II – ŚCIEŻKA MIŁOŚCI: ŚCIEŻKA PEŁNA PRZESZKÓD

Rozdział 5 – Lecząca miłość
Rozdział 6 – Niesamowite wybory miłości
Rozdział 7 – Zasłony projekcji
Rozdział 8 – Różne konfiguracje w relacjach
Rozdział 9 – Zazębiające się sceny: dręczące dziedzictwo
Rozdział 10 – Gabinet luster
Rozdział 11 – Narcyzm Echa
Rozdział 12 – Progi: Zamek Sinobrodego
Rozdział 13 – Nie odwracaj się: Orfeusz i Eurydyka

CZĘŚĆ III  – PRZEKSZTAŁCENIA W MIŁOŚCI

Rozdział 14 – Egzogamia: mariaż wszystkich miłości
Rozdział 15 – Obrazoburcza radość
Rozdział 16 – Laetitia, żywotność i miłość
Rozdział 17 – Alétheia: stawanie się w miłości

Bibliografia
Indeks

 

Wydajemy książki pomocne klinicznie
Oficyna Wydawnicza FUNDAMENT