Archiwa: Carol Broughton - Wydawnictwo Fundament
Informujemy, ze od 1 do 30 sierpnia 2021 nasza księgarnia jest nieczynna. Po nasze ksiązki zapraszmy do Księgarni Terapeutycznej i GWP. Od 30 sierpnia zapraszamy ponownie.

Psychoanalityczna terapia rodzic-niemowlę. Siła więzi

Ta pozycja to nieocenione narzędzie teoretyczne oraz zestaw instrukcji do prowadzenia praktyki klinicznej dla tych, którzy pracują w dynamicznie rozwijającej się dziedzinie psychoterapii rodzic–niemowlę.

Tak jak w poprzednim wydaniu, również w najnowszej wersji książki w kolejnych rozdziałach autorki oferują przejrzyste, wyczerpujące i uporządkowane opisy spotkań terapeutycznych, jednocześnie wyjaśniając powody interwencji, dając wskazówki i proponując metody pracy z mechanizmami obronnymi i oporem pacjentów, który pojawia się w procesie terapeutycznym.

Opisany w tej książce  model terapii rodzic – niemowlę  zakłada, że dziecko jest w niej aktywnym i twórczym partnerem. Skupia się na technikach, które takie zachowania stymulują, bazując na rosnącym obszarze badań w dziedzinach neonatologii i neurologii,  wskazujących, że nawet noworodki mają znacznie lepiej rozwinięte zdolności rozróżniania zachowań,  niż się wcześniej uważało.  Mają one wrodzoną wysoką wrażliwość i zdolność trafnego odczytywania emocji innych i reagowania na nie. Terapeutka ubiera uczucia dziecka w słowa, ale również ukazuje powiązania z emocjonalnym klimatem dzieciństwa rodzica.  Obserwując uważnie interakcje w trakcie sesji, terapeutka często odnosi się do tego, jak funkcjonuje para rodzicielska, co pozwala ukazać transgeneracyjny przekaz schematów, których rodzice mogą sobie nie uświadamiać.

ze Wstępu Joan Raphael-Leff

Polskie wydanie “Psychoanalitycznej terapii rodzic-niemowlę. Siła więzi” to owoc inicjatywy i współpracy z Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp z o.o. – Zespołem dr Lidii Popek oraz prezesem Marcinem Daniłem. Jesteśmy bardzo wdzięczni i dumni z tej współpracy!
Publikacja została dofinansowana ze środków Województwa Mazowieckiego.

SPIS TREŚCI:
Wstęp do wydania polskiego: Lidia Popek
Słowo wstępne: Joan Raphael-Leff
Przedmowa: Tessa Baradon
Autorki
Podziękowania
Glosariusz

CZĘŚĆ I – TEORIA PSYCHOANALITYCZNEJ PSYCHOTERAPII RODZIC–NIEMOWLĘ
Wstęp:  Angela Joyce

Rozdział 1
Relacja rodzic–niemowlę a zdrowie psychiczne niemowlęcia: Angela Joyce

Rozdział 2
Teoria psychoterapii psychoanalitycznej
rodzic–niemowlę: Tessa Brandon i Angela Joyce

Rozdział 3
Kontekst kliniczny i uczestnicy terapii: Tessa Baradon

Rozdział 4
Terapeutka i techniki terapeutyczne: Tessa Baradon i Angela Joyce

CZĘŚĆ II – PROCES TERAPEUTYCZNY
Wstęp: Tessa Baradon

Rozdział 5
Psychoterapia rodzic–niemowlę: Pierwszy kontakt
i początek terapii: Michela Biso

Rozdział 6
Faza środkowa: rozwinięcie i konsolidacja: Carol Broughton

Rozdział 7
Ojcowie: Tessa Baradon

Rozdział 8
Ryzyko w relacji rodzic–niemowlę: Tessa Baradon, Carol Broughton
Carol Broughton

Rozdział 9
Zakończenie psychoterapii rodzic–niemowlę:  Tessa Baradon (nowe opracowanie rozdziału autorstwa Judith Woodhead)

Rozdział 10
Grupowa psychoterapia rodzic–niemowlę: Jessica James

CZĘŚĆ III STUDIA PRZYPADKÓW

Wstęp: Tessa Baradon

Rozdział 11
Rola regulacyjna terapeutki w procesie odnajdywania
ojca w terapii rodzic–niemowlę: Angela Joyce

Rozdział 12
Poznawanie i bycie poznaną. Psychoterapia rodzic– niemowlę w obliczu poważnej psychopatologii matki:  Michela Biseo

Bibliografia
Indeks

Wydajemy książki pomocne klinicznie
Oficyna Wydawnicza FUNDAMENT